پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران- انتصابات
انتصاب دکتر آسیه شجاعی به عنوان مدیرگروه آموزشی داروسازی سنتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/8/27 | 
انتصاب دکتر آسیه شجاعی به عنوان مدیر گروه آموزشی داروسازی سنتی 
مدیرگروه آموزشی داروسازی سنتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران برای دو سال آینده منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ رییس دانشگاه علوم پزشکی ایران در حکمی دکتر آسیه شجاعی را به مدت دو سال به عنوان مدیرگروه آموزشی داروسازی سنتی دانشگاه منصوب کرد. 
دکتر جلیل کوهیایه زاده در این ابلاغ تلاش برای انسجام و افزایش همکاری و هم افزایی فعالیت هفت گانه اعضای گروه، در الویت قراردادن طرح های پژوهشی به صورت مشارکت با سایر گروه های علوم پایه و بالینی، هدایت فعالیت های گروه در جهت تعامل و همکاری با مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی داخل و خارج از کشور و همچنین سازمانها و نهادهای ذی ربط کشوری و بین المللی و همچنین انجام پژوهشهای کاربردی و بین رشته ای و ایجادکننده ارزش و محصول دانش بنیان را از وظایف مدیر گروه آموزشی داروسازی سنتی برشمرده و تاکید کرده: در این گروه آموزشی باید برای تحقق اهداف دانشگاه در راستای حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم و تعالی علمی، پژوهشی و اخلاقی گروه با مشارکت سایر اعضاء توجه ویژه شود.
بنا بر این ابلاغ مدیر گروه آموزشی داروسازی سنتی موظف شده، ظرف مدت یک ماه نقشه راه گروه را به صورت کوتاه، میان و بلند مدت به معاونت آموزشی دانشگاه ارائه کند.
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران:
https://iums.ac.ir/find.php?item=5.31444.108503.fa
برگشت به اصل مطلب