پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران- مدیریت روابط عمومی
روابط عمومی دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/7/23 | 
دکتر سید احمد احمدی
مشاور رییس دانشگاه و مدیر روابط عمومی 
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران:
https://iums.ac.ir/find.php?item=5.32686.55911.fa
برگشت به اصل مطلب