پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران- فیلم
دکتر ستاری در اولین جلسه هیات امنای پارک علم و فناوری دانشگاه ایران: بدون ورود بخش خصوصی، خروجی پژوهش محصول نخواهد بود

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/1/23 | 
دکتر ستاری در اولین جلسه هیات امنای پارک علم و فناوری دانشگاه ایران:
بدون ورود بخش خصوصی، خروچی پژوهش محصول نخواهد بود
 معاون علمی و فناوری رییس جمهور تاکید کرد: تا بخش خصوصی در پژوهش سرمایه گذاری نکند، خروجی پژوهش، محصول نخواهد بود.
وی افزود: زیرساخت هایی برای این منظور نیز باید فراهم شود و مهم ترین آن تغییر فرهنگ عمومی دانشگاه ها است؛ فرهنگ دانشگاه ها به این سمت باید برود که بخواهند مشکلات مردم، صنعت و کشور را حل کنند.
دکتر ستاری خاطر نشان کرد: از لحاظ زیرساختهای فیزیکی به ایجاد مراکز فناوری، شتابدهنده ها و پارک های علم و فناوری نیز باید توجه شود.
 
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران:
https://iums.ac.ir/find.php?item=5.34377.114872.fa
برگشت به اصل مطلب