پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران- فیلم
کلیپ راه های بررسی اصالت و سلامت کالاهای سلامت محور

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/2/12 | 
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران:
https://iums.ac.ir/find.php?item=5.34377.115774.fa
برگشت به اصل مطلب