پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران- صوت
مصاحبه رادیو سپهر دانش با دکتر خوشدل فوق تخصص جراحی کودکان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/6/27 | 
در خصوص اتاق عمل فعال بیمارستان حضرت علی اصغر(ع) برای انجام جراحی های تخصصی کودکان

 

نشانی مطلب در وبگاه پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران:
https://iums.ac.ir/find.php?item=5.36006.70435.fa
برگشت به اصل مطلب