پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران- درباره کرونا ویروس بیشتر بدانیم
برگزاری نشست هماهنگی کنسرسیوم پنج دانشگاه برتر کشور

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/1/24 | 
برگزاری نشست هماهنگی کنسرسیوم پنج دانشگاه برتر کشور
نشستی پیرامون برنامه های کنسرسیوم پنج دانشگاه برتر ایرانی با رویکرد توسعه همکاری‌های مشترک در داخل و خارج از کشور به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی معاونت بین الملل، این نشست دوشنبه بیست و سوم فروردین ۱۴۰۰ با حضور دکتر ابوالفضل باقری فرد؛ معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، دکتر مهدی مقتدایی؛ معاون بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران، دکتر محمدحسین نکوفر؛ مدیر روابط بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر حمیدرضا برادران؛ مدیر توسعه روابط بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران، دکتر سید احمد احمدی؛ معاون آموزشی پردیس بین‌الملل علوم پزشکی ایران برگزار شد.
دکتر محمدحسین نکوفر؛ مدیر روابط بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران پروپوزالی در خصوص برگزاری دوره‌های مشترک کنسرسیوم ۵ دانشگاه برتر ارائه کرد و توضیحاتی در خصوص نحوه اجرای دوره های مشترک میان پنج دانشگاه برای جذب دانشجویان بین الملل در رشته های میان رشته  و بررسی مشکلات احتمالی پرداخت.
دکتر مهدی مقتدایی؛ معاون بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پرداختند و موافقت خود را در خصوص برگزاری دوره در رشته‌های مشترک میان دانشگاه‌های علوم پزشکی و غیرعلوم پزشکی عضو کنسرسیوم، عنوان کرد.
دکتر ابوالفضل باقری فرد؛ معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز ضمن استقبال از نظرات ارائه شده، پیشنهاداتی در خصوص فعالیت های مشترک بیشتر در کنسرسیوم ۵ دانشگاه برتر کشور ارائه کرد که مورد موافقت قرار گرفت و مقرر شد دردستور کار آتی جلسه کنسرسیوم ۵ دانشگاه برتر قرار گیرد.
پایان خبر
حسین آبادی

 
 
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران:
https://iums.ac.ir/find.php?item=5.45775.114931.fa
برگشت به اصل مطلب