پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران- درباره کرونا ویروس بیشتر بدانیم
با حضور رییس دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شد بررسی ارائه خدمات به بیماران کووید ۱۹ در بیمارستانهای شهید فیاض بخش و شهدای یافت آباد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/2/4 | 
با حضور رییس دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شد
بررسی ارائه خدمات به بیماران کووید ۱۹ در بیمارستانهای شهید فیاض بخش و شهدای یافت آباد
وضعیت ارائه خدمات به بیماران کووید ۱۹ در بیمارستانهای شهید فیاض بخش و شهدای یافت آباد با حضور رییس دانشگاه بررسی شد.
به نقل از روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه؛ دکتر جلیل کوهپایه زاده به همراه دکتر توکلی معاون درمان روز سوم اردیبهشت ماه از بیمارستانهای شهید فیاض بخش و شهدای یافت آباد بازدید کردند.
در این بازدید نحوه ارائه خدمت به بیماران کووید ۱۹ در بخشهای عادی و ویژه، همچنین رضایتمندی بیماران و کارکنان، وضعیت اکسیژن و دارویی بیمارستان ها مورد ارزیابی قرار گرفت.
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران:
https://iums.ac.ir/find.php?item=5.45775.115348.fa
برگشت به اصل مطلب