شبکه بهداشت و درمان رباط کریم- معاونت درمان
معاونت درمان

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 
 جناب آقای دکتر نادر زنده دل
سرپرست  معاونت درمان  شبکه بهداشت و درمان رباط کریم
  جهت نمایش رزومه اینجا کلیک کنید
نشانی مطلب در وبگاه شبکه بهداشت و درمان رباط کریم:
https://iums.ac.ir/find.php?item=55.1210.48161.fa
برگشت به اصل مطلب