شبکه بهداشت و درمان رباط کریم- اخبار روز
برگزاری جلسه آموزشی مدیریت کنترل خشم و استرس در کارخانه شایان کانتین

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/5/8 | 
به همت واحد سلامت روان شبکه بهداشت و درمان رباط کریم، جلسه آموزشی مدیریت کنترل خشم و استرس  برای کارکنان کارخانه شایان کانتین برگزار شد.
روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان رباط کریم، به همت واحد سلامت روان شبکه بهداشت، چهارشنبه، هشتم مرداد۹۹،  جلسه آموزشی مدیریت کنترل خشم و استرس  برای کارکنان کارخانه شایان کانتین برگزار شد.
دراین جلسه آموزشی که در راستای کاهش استرس و خشم ناشی از شرایط بحرانی کرونا برگزار شد، شیوا فراهانی کارشناس سلامت روان شبکه بهداشت در خصوص مفاهیم مرتبط با استرس، روش های مقابله با آن و تکنیک های مقابله مساله مدار، آرام سازی، مدیریت زمان،  آموزش حل مساله و مقابله با افکار منفی  و همچنین مدیریت خشم،  مطالبی را عنوان کرد.
نشانی مطلب در وبگاه شبکه بهداشت و درمان رباط کریم:
https://iums.ac.ir/find.php?item=55.1410.104146.fa
برگشت به اصل مطلب