شبکه بهداشت و درمان رباط کریم- اخبار روز
برگزاری جلسه اضطراری بحران در شبکه بهداشت ودرمان رباط کریم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱/۶ | 
جلسه اضطراری بحران با حضور فرمانده واعضای چارت فرماندهی حادثه در نظام سلامت شهرستان در سالن اجتماعات شبکه بهداشت و درمان رباط کریم برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان رباط کریم،  با توجه با ادامه بارندگی های اخیرو ناپایدار بودن شرایط جوی و احتمال سرریز شدن رودخانه های منطقه، جلسه اضطراری بحران، سه شنبه 6 فروردین 98 با حضور دکتر جواد گلشنی؛ مدیر شبکه بهداشت و فرمانده حادثه در نظام سلامت شهرستان رباط کریم و اعضای چارت فرماندهی در سالن اجتماعات ستاد این شبکه برگزارشد.
دراین جلسه ضمن اعلام آماده باش تمامی اعضای تیم، ایجاد هماهنگی و انسجام جهت پیشگیری از سوانح و حوادث غیر مترقبه و انجام وظایف در دستور کار  قرارگرفت.
 
نشانی مطلب در وبگاه شبکه بهداشت و درمان رباط کریم:
https://iums.ac.ir/find.php?item=55.1410.81107.fa
برگشت به اصل مطلب