شبکه بهداشت و درمان قدس- [اخبار پایگاه]
​برگزار جلسه هماهنگی نظام کشوری مراقبت مرگ مادری در شهرستان قدس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ | 

  جلسه هماهنگی نظام کشوری مراقبت مرگ مادری  جهت ماماهای شاغل در بخش خصوصی شهرستان قدس روز چهارشنبه 17 بهمن ماه برگزارشد.
در این جلسه که با هدف برقراری ارتباط موثر بین واحد سلامت جمعیت و خانواده این شبکه با ماماهای بخش خصوصی ، به منظور پیشگیری از مرگهای قابل اجتناب مادران برگزار شد، ضمن بررسی سناریو مرگ های مطرح شده در کمیته های دانشگاهی ، نحوه معرفی مادران باردار پرخطر از دفاتر کار مامایی به رابط باردار پرخطر شهرستان ،نحوه ارجاع مادران به کلاس های آمادگی زایمان و تاکید بر وجود یک نسخه از خلاصه پرونده مادران باردار در دفاتر کار مامایی و... مطالب لازم توضیح داده شد. در خاتمه جلسه با بحث و تبادل نظر مدعوین و توزیع پمفلت آموزشی، پوستر زایمان طبیعی و الگوریتم مراقبت های بارداری و پیش از بارداری در بیماران قلبی جهت استفاده مادران خاتمه پیداکرد..
 
نشانی مطلب در وبگاه شبکه بهداشت و درمان قدس:
https://iums.ac.ir/find.php?item=56.30056.78882.fa
برگشت به اصل مطلب