گروه پزشکی اجتماعی و خانواده دانشکده پزشکی- تماس با ما
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/12/5 | 
 سرکار خانم نامجو : مسئول دفتر گروه
تلفن : ۸۸۶۰۲۲۲۵
  فاکس : ۸۸۶۰۲۲۱۷

   آدرس: تهران -بزرگراه همت ، جنب برج میلاد، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده پزشکی، طبقه سوم، گروه پزشکی اجتماعی و خانواده
کد پستی: 1449614535
نشانی مطلب در وبگاه گروه پزشکی اجتماعی و خانواده دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=89.18380.62026.fa
برگشت به اصل مطلب