گروه پزشکی اجتماعی و خانواده دانشکده پزشکی- اعضای هیات علمی حاضر
اعضای هیات علمی حاضر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۲۸ | 
دکتر مرضیه نجومی 
دکترای تخصصی پزشکی اجتماعی 

CV
     AWT IMAGE  
 دکترمازیار مرادی لاکه
دکترای تخصصی پزشکی اجتماعی
Adjunct Professor
CV
AWT IMAGE دکتر جلیل کوهپایه زاده اصفهانی
دکترای تخصصی پزشکی اجتماعی

CV
AWT IMAGE  دکتر مژده رمضانی
دکترای تخصصی پزشکی اجتماعی

CV
AWT IMAGE  دکتر فرنوش داودی
دکترای تخصصی پزشکی اجتماعی

CV
AWT IMAGE شهاندخت نجم آبادی
متخصص تغذیه
CV
AWT IMAGE دکتر امید پورنیک
دکترای تخصصی انفور ماتیک پزشکی
CV
AWT IMAGE دکتر زهرا رام پیشه
دکترای تخصصی پزشکی اجتماعی

CV
AWT IMAGE دکتر سید آرش طهرانی بنی هاشمی
دکترای تخصصی اپیدمیولوژی

CV
دکتر بتول طایفی
دکترای تخصصی پزشکی اجتماعی

CV
دکتر ارغوان حاج شیخ الاسلامی
دکترای تخصصی پزشکی اجتماعی

CV
دکتر بابک عشرتی
دکترای تخصصی اپیدمیولوژی

CV
نشانی مطلب در وبگاه گروه پزشکی اجتماعی و خانواده دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=89.36630.66143.fa
برگشت به اصل مطلب