گروه بیوشیمی دانشکده پزشکی- فعالیت های پژوهشی
فعالیت های پژوهشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

تماس با دفتر گروه

تلفن :  02186703146

تلفکس :  02188622742

پست الکترونیک : Biochem@iums.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه گروه بیوشیمی دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=90.16425.45689.fa
برگشت به اصل مطلب