گروه بیوشیمی دانشکده پزشکی- ورودی سال ۹۷
ورودی سال ۹۷

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۷ | 
دانشجویان ورودی تحصیلات تکمیلی در مقطع تحصیلی دکتری تخصصی در سال ۹۷
حنانه زرین نهاد
بنفشه صفی زاد خانوانه
نشانی مطلب در وبگاه گروه بیوشیمی دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=90.26746.70895.fa
برگشت به اصل مطلب