گروه علوم تشریح دانشکده پزشکی- فرم های آموزشی گروه
فرم های آموزشی گروه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

دریافت فایل فرمت_فرصت_اضافی.docx   [حجم: 12 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/11/24]
دریافت فایل برگه_فعالیت_دانشجویان_Ph.D.docx   [حجم: 14 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/11/6]
دریافت فایل پروپوزال.doc   [حجم: 478 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/11/6]
دریافت فایل چک_لیست_ارزیابی.doc   [حجم: 251 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/11/6]
دریافت فایل راهنمای_نگارش_و_تهیه_پایان_نامه.docx   [حجم: 136 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/11/6]
دریافت فایل رضایت_نامه_اخلاقی.doc   [حجم: 56 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/11/6]
دریافت فایل ضوابط_استاد_راهنما.docx   [حجم: 16 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/11/6]
دریافت فایل فرم_داوری_پروپوزال_99372.docx   [حجم: 21 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/11/6]
دریافت فایل قرارداد_با_استاد_راهنمای_تحصیلی.doc   [حجم: 82 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/11/6]
دریافت فایل قرارداد_پایان_نامه_ای(متمم).doc   [حجم: 91 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/11/6]
دریافت فایل پرداخت_قسط_اول_طرح.doc   [حجم: 34 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/11/6]
دریافت فایل پرسشنامه_اخذ_محافظت_زیستی.pdf   [حجم: 151 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/11/19]
نشانی مطلب در وبگاه گروه علوم تشریح دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=92.28263.49746.fa
برگشت به اصل مطلب