گروه علوم تشریح دانشکده پزشکی- دکتری
پروپوزالهای در حال اجرای دکترای تخحصصی بیولوژی تولید مثل

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۷ | 
نام و نام خانوادگی عنوان پایان نامه اساتید راهنما اساتید مشاور
صدیقه نعمت اللهی بررسی اثر انکوباسیون طولانی مدت اسپرم بر تغییرات اپی ژنتیک آن و تغییرات مورفولوژیک و اپی ژنتیک بلاستوسیست های حاصل از تزریق درون سیتوپلاسمی(ICSI) اسپرم ها در موش دکتر مهدی مهدیزاده
دکتر محمد صالحی
دکتر مریم کاشانیان
دکتر فاطمه سادات امجدی
الهام موحد بررسی اثر انجماد شیشه ای روی بیان ژن های mir- 29a و mir-29b و ژن های هدف آنها و بیان ژن های lgf2 و  Mest در بلوستوسیست های حاصل از لقاح آزمایشگاهی در موش دکتر منصوره سلیمانی
دکتر محمد صالحی
دکتر آزاده اکبری
ندا دایی فرشباف بررسی پروفایل پروتئومی سلول های کومولوس جهت پیش بینی میزان بلوغ و قدرت لقاح اووسیت دکتر مهرداد بختیاری
دکتر رضا افلاطونیان
دکتر مهناز اشرفی
دکتر حسینی سالکده
دکتر فاطمه السادات امجدی
فاطمه محمدی بررسی تاثیر زمان پرهانکوباسیون تخمک های MII در محیط کشت ساده و محیط حاوی مکمل میواینوزیتول، بر عملکرد میتوکندری و سطوح رونویسی ژن های Malatl, LncRNA, Npm2, Nlrp5, Zarl دکتر مهناز اشرفی
دکتر زهرا زندیه
دکتر محمد نجفی
دکترفاطمه السادات امجدی
دکتر بهروز نیک نفس
زهرا صفایی اثر ویتامین D3 در عملکرد و بیوژنز میتوکندری از طریق مسیر پیام رسانی (MAPK) kinase mitgen-activated Protein در سلول های گرانولوزای جدا شده از موش مدل سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS)" دکتر رضا شیرازی
دکتر آزاده اکبری
دکتر محمد حسین نصر اصفهانی
دکتر منصوره سلیمانی
مریم حقیقی پوده بررسی تاثیر داروی اینوفولیک بر عملکرد میتوکندری و میزان رونویسی ژن های Dnmt1,BMP15,GDF9 در اووسیت MII موش مدل سندرم تخمدان پلی کیستیک PCOs دکتر مهدی مهدیزاده
 
دکتر محمد نجفی
دکترفاطمه السادات امجدی
دکتر زهرا زندیه
آذر شمس حذف سلولهای سرطانی EL4 از سلولهای بنیادی اسپرماتوگونی با استفاده از نانوذره PLGA کونژوگه با اسید فولیک حامل miRNA های 143 و 206 در محیط آزمایشگاه دکتر مرتضی کروجی دکتر محمدنجفی
دکتر مهدی کریمی
دکتر روناک شعبانی
حسین نیک نیاز بررسی تکامل فولیکول های پره انترال موش در داربست تخمدان فاقد سلول متعاقب پیوند در موش های بالغ فاقد تخمدان دکتر جامعی
دکتر زهرا زندیه
دکتر محمد نوری
دکتر مظاهر قلی پور
صادق امیری بررسی پروفایل ژنومی اندومتر انسان در اثر هم – کشتی سه بعدی با جنین های سالم و دارای نقص کروموزومی دکتر مهناز اشرفی
دکتر فاطمه سادات امجدی
دکتر رضا افلاطونیان
دکتر مهدی مهدیزاده
دکتر پیمان بروکی میلان
صادق عیوضی بررسی ژنومی سلول های اندومتر انسان همکشتی شده با محیط کشت جنین های لانه گزینی شده و لانه گزنینی نشده و بررسی MicroRNA های تنظیم کننده این ژن ها در محیط کشت جنین دکتر فرشته مهر آیین
دکتر فاطمه سادات امجدی
دکتر رضا افلاطونیان
دکتر مهرداد بختیاری
دکتر ماندانا رشیدی
فاطمه عسگری بررسی تکثیر و تمایز سلول های اسپرماتوگونی تازه و منجمد- ذوب شده موش نوزاد بر روی ماتریکس سلول زدایی شده جفت انسان دکتر مرتضی کروجی
دکتر مظاهر قلی پور ملک آبادی
دکتر محمد نجفی
دکتر حمیدرضا عسگری
اعظم گواهی بررسی ارتباط پروفایل ترنسکریپتومی سلول های کومولوس و سیتوکینتیک جنین های بدست آمده از زنان دچار شکست مکرر لانه گزینی تحت درمان در سیکل های ART و مقایسهی با زنان سالم بارور دکتر مهدی مهدیزاده دکتر فاطمه السادات امجدی
دکتر الهام حسینی
 
نشانی مطلب در وبگاه گروه علوم تشریح دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=92.28336.87245.fa
برگشت به اصل مطلب