گروه علوم تشریح دانشکده پزشکی- مسئول آزمایشگاه هیستوتکنیک
مسئول آزمایشگاه هیستوتکنیک

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۹ | 
طی حکم مدیریت محترم گروه، سرکار خانم دکتر فرزانه محمدزاده به عنوان مسئول آزمایشگاه های تحقیقاتی گروه منصوب شدند.
جهت مشاهده حکم انتصاب ایشان اینجا را کلیک فرمایید.
نشانی مطلب در وبگاه گروه علوم تشریح دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=92.43381.87384.fa
برگشت به اصل مطلب