گروه میکروب شناسی دانشکده پزشکی- برنامه توسعه پنج ساله
برنامه توسعه پنج ساله

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

گروه میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی ایران ، با بهره مندی از کادر هیات علمی و کارشناسان متعهد و پایبند به اصول اخلاق حرفه ای ، اهدافی را در برنامه ریزی 5 سال آینده مد نظر دارد. این برنامه مبتنی بر نیاز های جامعه و تضمین کیفیت آموزش  مطابق با استاندار های روز جهانی ، ارتقا علمی ، فرهنگی و پژوهشی اعضای هیات علمی گروه می باشد.
در این راستا ، توجه به رویکرد آموزش جامعه نگر در تربیت نیروی انسانی ، ایجاد فضای آموزشی آرام و پویا ، توجه به سلامت جسمی و روحی اساتید و دانشجویان ، ارتقا کمی و کیفی آموزش و ارتقا شاخص های آموزشی مانند شاخص نسبت تعداد اساتید به تعداد دانشجویان ، شاخص فضای آموزشی و شاخص تجهیزات کمک آموزشی از اهداف اصلی این گروه می باشد.
جهت تحقق این امور ، اهداف گروه میکروب شناسی در 5 سال آینده (1401-1396) به سه دسته اهداف آموزشی ، پژوهشی و اجرایی به شرح زیر می باشد:
 
الف) اهداف آموزشی :
 • ارتقا سطح کیفی آموزش پزشکی و تحصیلات تکمیلی
 • توسعه آموزش الکترونیک( علوم و فن آوری های نوین علوم پزشکی )
 • ایجاد ارتباط علمی با گروه های بالینی (اجرای حداقل 5 پایان نامه مشترک با گروه های بالینی )
 • جذب حداقل 3 نفر عضو هیات علمی
 • کسب رتبه اول در امتحانات جامع علوم پایه پزشکی
 • قبولی حداقل 80 درصد از فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد در مقطع دکترا
 • تالیف حداقل یک کتاب جامع میکروب شناسی به عنوان مرجع کشوری
 • راه اندازی آزمایشگاه های تخصصی تشخیص بروسلوزیس، تشخیص لژیونلا ، تشخیص کلامیدیا و تشخیص توبرکولوزیس
 • جهت گیری آموزش بر مبنای توانایی کار آفرینی فارغ التحصیلان دکترای تخصصی
ب) اهداف پژوهشی:
 • تاسیس حداقل دو مرکز تحقیقاتی در حیطه میکروب شناسی کاربردی پزشکی ( در جهت ترجمان دانش )
 • تثبیت حداقل 2 پتنت ملی یا بین المللی
 • راه اندازی خطوط پژوهشی:
 1. ارتباط میکروبیوم با بیماری های مختلف
 2. ایجاد بانک باکتریوفاژ
 3. فاژتراپی
 4. چاپ مجله میکروب شناسی کاربردی
 5. فراهم کردن فرصت های مطالعاتی برای همکاران هیات علمی ( حداقل 2 نفر)
 6. ارتباط علمی با سایر مراکز علمی – تحقیقاتی دنیا ( حداقل 2 تفاهم نامه با 2 مرکز علمی معتبر دنیا)
 7. انتشار سالیانه حداقل 5 مقاله ISI به ازای هر عضو هیات علمی گروه
 8. تولید پروبیوتیک های بومی جهت مصارف درمانی و صنعتی
ج) اهداف اجرایی:
 • تاسیس حداقل 2 آزمایشگاه تخصصی و رفرانس ملی یا منطقه ای (بروسلوزیس ، توبرکولوزیس و ...)
 • حضور همکاران کادر هیات علمی در آزمایشگاه های بیمارستان های آموزشی دانشگاه
 • راه اندازی آزمایشگاه کشت سلولی گروه میکروب شناسی
 • توسعه فضای فیزیکی گروه با همکاری دانشکده پزشکی
 • ایجاد فرصت های ارایه خدمات تخصصی به سایر موسسات و سازمان های کشوری
 • ایجاد و توسعه بانک میکروبی
 
فرصت ها:
 • حضور همکاران جوان و فعال هیات علمی
 • حضور دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 • وجود تجهیزات مناسب آزمایشگاهی
 • حمایت مادی و معنوی دانشگاه و دانشکده از اهداف گروه
چالش ها :
 • کمبود فضای فیزیکی برای توسعه گروه
 • کمبود بودجه جهت خرید تجهیزات مورد نیاز در آینده
 • عدم وجود فرصت های مطالعاتی برای اعضای عیات علمی
 • عدم حضور همکاران هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در مراکز درمانی
 
 

 
نشانی مطلب در وبگاه گروه میکروب شناسی دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=94.28200.49784.fa
برگشت به اصل مطلب