گروه میکروب شناسی دانشکده پزشکی- کتاب
کتاب

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
 • استاندارد عملکردی آزمایش تعیین حساسیت ضذد میکروبی به روش انتشار از دیسک،مترجم: دکتر غلامرضا ایراجیان
 • میکروب شناسی عملی،تالیف:فاطمه رکوعی و کیانا میرسعیدی فراهانی با نظارت دکتر غلامرضا ایراجیان
 • باکتری شناسی جامع پزشکی، زیر نظر دکتر غلامرضا ایراجیان
 • هزار واژه زیست شناسی، دکتر غلامرضا ایراجیان
 • فرهنگ واژه های مصوب فرهنگستان، دکتر غلامرضا ایراجیان
 • باکتری های بیماریزای ایران، دکتر ملیحه طالبی
 • کشت سه بعدی سلول،مترجم : دکتر شبنم رضوی
 • باکتری شناسی تخصصی، تالیف : دکتر شبنم رضوی
 • میکروب شناسی واکر، مترجم : دکتر شبنم رضوی
 • میکروب شناسی برای پرستاری و مامایی ، دکتر فرامرز مسجدیان
 • میکروب شناسی پزشکی ، دکتر فرامرز مسجدیان
 • مجموعه سوالات باکتری شناسی ، عمومی و اختصاصی ، تالیف دکتر فرامرز مسجدیان
 • میکروب شناسی پزشکی عملی،دکتر فرامرز مسجدیان
 • باکتری شناسی  ( میکروب شناسی مورای 2016) ترجمه اباذر پورنجف و همکاران با نظارت دکتر غلامرضا ایراجیان و دکتر رمضان رجب نیا
نشانی مطلب در وبگاه گروه میکروب شناسی دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=94.28445.49852.fa
برگشت به اصل مطلب