گروه میکروب شناسی دانشکده پزشکی-  برنامه حضور دانشجویان مقطع دکترای تخصصی
برنامه حضور دانشجویان مقطع دکترای تخصصی در کلاس های آموزشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/10/19 | 

جهت دسترسی به برنامه حضور دانشجویان مقطع دکترای تخصصی در کلاس های پزشکی ، روی آن کلیک نمایید:

 
  • میکروب شناسی عملی پزشکی  گروه  A
          میکروب شناسی عملی پزشکی  گروه   B
         
          میکروب شناسی عملی دانشجویان بین الملل
نشانی مطلب در وبگاه گروه میکروب شناسی دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=94.31636.60020.fa
برگشت به اصل مطلب