گروه ایمونولوژی دانشکده پزشکی- سرفصل دروس
سرفصل دروس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۴/۱۸ | 
برای دریافت  فایل "سر فصل دروس مقطع کارشناسی ارشد" کلیک کنید.
برای دریافت  فایل "سر فصل دروس مقطع دکترای تخصصی" کلیک کنید.
 
نشانی مطلب در وبگاه گروه ایمونولوژی دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=95.43064.86327.fa
برگشت به اصل مطلب