گروه ایمونولوژی دانشکده پزشکی- آقای دکتر محمدعلی بهار
بخشی از زندگینامه آقای دکتر محمد علی بهار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۹/۱۸ | 

آقای دکتر محمد علی بهار در سال 1330 در شهر سمنان در یک خانواده مذهبی دیده به جهان گشودند. بعد از اخذ دکترای عمومی دامپزشکی در سال 1354 دوره 4 ساله تخصصی آزمایشگاه بالینی را در بیمارستان امام خمینی دانشگاه علوم پزشکی تهران سپری نمودند و در سال 1362 در رشته تخصصی ایمونولوژی از دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران فارغ التحصیل شدند و فعالیت علمی خود را در دانشگاه علوم پزشکی ایران شروع نمودند.
ایشان از سال 1372 عضو هیئت علمی گروه ایمونولوژی بودند و همزمان با مرکز سوانح سوختگی دانشگاه نیز همکاری داشتند و در سال 1389 مرکز تحقیقات سوختگی را در این بیمارستان تاسیس نمودند. در طی سال های گذشته تدریس ایمونولوژی پزشکی و راهنمایی پایان نامه های دانشجویان پزشکی، دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی ایمونولوژی را با سایر همکاران گروه برعهده داشتند و حاصل فعالیت علمی 25 ساله ایشان مشارکت در تألیف و ترجمه بیش از 6 کتاب ایمونولوژی و دهها مقاله و پایان نامه می باشد. ایشان در سال 1394 با عنوان استاد ایمونولوژی بازنشسته شدند. آقای دکتر محمد علی بهار فردی بسیار مسئولیت پذیر و جدی در امر تدریس و زندگی شخصی هستند که در میان همکاران و دوستان همواره به این صفات مشهور بوده اند
.

نشانی مطلب در وبگاه گروه ایمونولوژی دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=95.44463.94123.fa
برگشت به اصل مطلب