گروه جراحی اعصاب و ستون فقرات دانشکده پزشکی- اخبار گروه
برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/9/8 | 
جلسه دفاع از پایان نامه آقای دکتر علیرضا دستمالچی در روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۲ در دفتر گروه جراحی اعصاب واقع در بیمارستان فیروزگر با حضور اساتید آقایان محمد قربانی (استاد راهنما)، دکتر رضا ملاحسینی ( استاد مشاور)،‌ دکتر نوید گلچین و دکتر وحید حیدری ( اساتید داور)  برگزار گردید.


جلسه دفاع از پایان نامه آقای دکتر احسان فرهادی در روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۹/۸ در دفتر گروه جراحی اعصاب واقع در بیمارستان فیروزگر با حضور اساتید آقایان دکتر نوید گلچین (استاد راهنما)، دکتر رضا ملاحسینی ( استاد مشاور)،‌ دکتر مهدی نیکوبخت (داور) و دکتر امین جهانبخشی (معاون پژوهشی ونماینده دانشکده) برگزار گردید.
نشانی مطلب در وبگاه گروه جراحی اعصاب و ستون فقرات دانشکده پزشکی:
http://imed.iums.ac.ir/find.php?item=98.30098.109079.fa
برگشت به اصل مطلب