دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 دسترسی سریع کارکنان

اطلاع رسانی

نمایش آمار بازدیدهای کل: 245814165

نمایش آمار بازدیدهای روز جاری: 22218

نمایش آمار بازدیدهای پایگاه 654688

نمایش آمار بازدیدهای 24 ساعت گذشته پایگاه: 568

کاربران حاضر در پایگاه: 0

مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: آگهی ها و مزایده ها:
:: فراخوان واگذاری پایگاه های سلامت شبکه بهداشت و درمان بهارستان - 1399/8/14 -
:: فراخوان یازدهمین جشنواره بین المللی سیمرغ - 1399/8/8 -
:: اطلاعیه - 1399/7/22 -
:: برگزاری مناقصه خرید خدمت کارشناسی و عمومی شبکه بهداشت و درمان بهارستان - 1399/7/15 -
:: فراخوان شناسایی پیمانکار - 1399/3/17 -
:: فراخوان واگذاری مراکز کاهش آسیب اعتیاد در محدوده نسیم شهر و سلطان آباد - 1399/2/27 -
:: فراخوان استعلام بهاء تعیین پیمانکارتامین - 1398/12/26 -
:: استعلام بها واگذاری نگهداشت منابع فیزیکی شبکه بهداشت و درمان بهارستان - 1398/11/13 -
:: دعوت به همکاری - 1398/9/19 -
:: استعلام بها جهت تعیین پیمانکار واگذاری تعمییرات و نگهداری تاسیسات - 1398/5/25 -
:: فراخوان واگذاری نیروی انسانی مورد نیاز جهت ارائه خدمات سلامت روانی اجتماعی در نسیم شهر بهارستان - 1398/3/27 -
:: فراخوان مشارکت در برنامه « بسیج ملی کنترل فشار خون بالا - 1398/3/1 -
:: فراخوان استعلام بها مرکز کاهش آسیب اعتیاد ( DIC ) مرکز سلطان آباد و نسیم شهر شهرستان بهارستان - 1398/1/31 -
:: فراخوان خرید خدمت نیروی کارشناس بهداشت محیط وکارشناس بهداشت حرفه ای - 1397/11/10 -
:: دعوت به همکاری - 1397/8/20 -
:: دعوت به همکاری - 1397/6/25 -
:: فراخوان جذب نیرو - 1397/6/25 -
:: استعلام بهاء واگذاری تعمییرات نگهداری و راهبری تاسیسات - 1397/6/11 -
:: دعوت به همکاری - 1397/5/24 -
:: خرید خدمت بسته های خدمتی (7 مورد) - 1397/5/16 -
:: دعوت به همکاری - 1397/5/15 -
:: فراخوان استعلام بهاء تعیین پیمانکار - 1397/3/13 -
:: جذب پزشک طب کار - 1397/2/26 -
:: فراخوان مناقصه مرکز کاهش آسیب نسیم شهر - 1397/2/13 -
:: دعوت به همکاری - 1397/1/19 -
:: دعوت به همکاری - 1396/12/5 -
:: استعلام بها انجام خدمات مرکز کاهش آسیب سوء مصرف مواد در شبکه بهداشت و درمان بهارستان - 1396/11/28 -
:: آگهی مزایده اموال اسقاطی - 1396/11/22 -
:: فراخوان شرکت در مناقصه پروژه عمرانی شبکه بهداشت و درمان بهارستان - 1396/11/10 -
:: دعوت به همکاری و جذب نیروی پزشک دوره دیده طب کار - 1396/10/5 -
:: مناقصه واگذاری تعمیرات نگهداری و راهبری تاسیسات - 1396/10/4 -
:: دعوت به همکاری جهت جذب نیروی پزشک - 1396/8/9 -
:: دعوت به همکاری - 1396/8/9 -
:: دعوت به همکاری - 1396/7/27 -
:: شرکت در مناقصه تاسیسات شبکه بهداشت و درمان بهارستان - 1396/7/17 -
:: دعوت به همکاری - 1396/6/9 -
:: فرم استعلام بها مرکز گذری کاهش آسیب سوء مصرف مواد - 1396/3/13 -
:: استعلام بهای واگذاری خرید خدمت کاهش آسیب اعتیاد - 1396/3/13 -
:: فراخوان واگذاری پایگاههای سلامت - 1396/2/27 -
:: فراخوان جذب پرستار - 1396/2/24 -
:: جذب نیرو - 1396/2/12 -
:: دعوت به همکاری جهت شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بهارستان - 1396/1/28 -
:: فراخوان جذب نیرو - 1395/11/6 -
:: آگهی مزایده - 1395/9/4 -
:: مناقصه واگذاری دیوارکشی و محوطه سازی ساختمان پایگاه اورژانس صالحیه - 1395/8/16 -
:: واگذاری مرکز گذری کاهش آسیب (DIC ) در منطقه سلطان آباد - 1395/8/10 -
:: شرکت در مناقصه واگذاری تعمیرات و نگهداری آسانسور - 1395/7/19 -
:: شرکت در مناقصه واگذاری تاسیسات - 1395/7/19 -
:: واگذاری مرکز گذری کاهش آسیب - 1395/5/23 -
:: آگهی واگذاری دیوارکشی و محوطه سازی در شبکه بهداشت و درمان بهارستان - 1395/4/27 -
صفحه 1 از 2    
اولین
قبلی
1