میز خدمت

مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: آگهی ها و مزایده ها:
:: فراخوان شناسایی پیمانکار - ۱۳۹۹/۳/۱۷ -
:: فراخوان واگذاری مراکز کاهش آسیب اعتیاد در محدوده نسیم شهر و سلطان آباد - ۱۳۹۹/۲/۲۷ -
:: فراخوان استعلام بهاء تعیین پیمانکارتامین - ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ -
:: استعلام بها واگذاری نگهداشت منابع فیزیکی شبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ -
:: دعوت به همکاری - ۱۳۹۸/۹/۱۹ -
:: استعلام بها جهت تعیین پیمانکار واگذاری تعمییرات و نگهداری تاسیسات - ۱۳۹۸/۵/۲۵ -
:: فراخوان واگذاری نیروی انسانی مورد نیاز جهت ارائه خدمات سلامت روانی اجتماعی در نسیم شهر بهارستان - ۱۳۹۸/۳/۲۷ -
:: فراخوان مشارکت در برنامه « بسیج ملی کنترل فشار خون بالا - ۱۳۹۸/۳/۱ -
:: فراخوان استعلام بها مرکز کاهش آسیب اعتیاد ( DIC ) مرکز سلطان آباد و نسیم شهر شهرستان بهارستان - ۱۳۹۸/۱/۳۱ -
:: فراخوان خرید خدمت نیروی کارشناس بهداشت محیط وکارشناس بهداشت حرفه ای - ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ -
:: دعوت به همکاری - ۱۳۹۷/۸/۲۰ -
:: دعوت به همکاری - ۱۳۹۷/۶/۲۵ -
:: فراخوان جذب نیرو - ۱۳۹۷/۶/۲۵ -
:: استعلام بهاء واگذاری تعمییرات نگهداری و راهبری تاسیسات - ۱۳۹۷/۶/۱۱ -
:: دعوت به همکاری - ۱۳۹۷/۵/۲۴ -
:: خرید خدمت بسته های خدمتی (7 مورد) - ۱۳۹۷/۵/۱۶ -
:: دعوت به همکاری - ۱۳۹۷/۵/۱۵ -
:: فراخوان استعلام بهاء تعیین پیمانکار - ۱۳۹۷/۳/۱۳ -
:: جذب پزشک طب کار - ۱۳۹۷/۲/۲۶ -
:: فراخوان مناقصه مرکز کاهش آسیب نسیم شهر - ۱۳۹۷/۲/۱۳ -
:: دعوت به همکاری - ۱۳۹۷/۱/۱۹ -
:: دعوت به همکاری - ۱۳۹۶/۱۲/۵ -
:: استعلام بها انجام خدمات مرکز کاهش آسیب سوء مصرف مواد در شبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ -
:: آگهی مزایده اموال اسقاطی - ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ -
:: فراخوان شرکت در مناقصه پروژه عمرانی شبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ -
:: دعوت به همکاری و جذب نیروی پزشک دوره دیده طب کار - ۱۳۹۶/۱۰/۵ -
:: مناقصه واگذاری تعمیرات نگهداری و راهبری تاسیسات - ۱۳۹۶/۱۰/۴ -
:: دعوت به همکاری جهت جذب نیروی پزشک - ۱۳۹۶/۸/۹ -
:: دعوت به همکاری - ۱۳۹۶/۸/۹ -
:: دعوت به همکاری - ۱۳۹۶/۷/۲۷ -
:: شرکت در مناقصه تاسیسات شبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۶/۷/۱۷ -
:: دعوت به همکاری - ۱۳۹۶/۶/۹ -
:: فرم استعلام بها مرکز گذری کاهش آسیب سوء مصرف مواد - ۱۳۹۶/۳/۱۳ -
:: استعلام بهای واگذاری خرید خدمت کاهش آسیب اعتیاد - ۱۳۹۶/۳/۱۳ -
:: فراخوان واگذاری پایگاههای سلامت - ۱۳۹۶/۲/۲۷ -
:: فراخوان جذب پرستار - ۱۳۹۶/۲/۲۴ -
:: جذب نیرو - ۱۳۹۶/۲/۱۲ -
:: دعوت به همکاری جهت شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بهارستان - ۱۳۹۶/۱/۲۸ -
:: فراخوان جذب نیرو - ۱۳۹۵/۱۱/۶ -
:: آگهی مزایده - ۱۳۹۵/۹/۴ -
:: مناقصه واگذاری دیوارکشی و محوطه سازی ساختمان پایگاه اورژانس صالحیه - ۱۳۹۵/۸/۱۶ -
:: واگذاری مرکز گذری کاهش آسیب (DIC ) در منطقه سلطان آباد - ۱۳۹۵/۸/۱۰ -
:: شرکت در مناقصه واگذاری تعمیرات و نگهداری آسانسور - ۱۳۹۵/۷/۱۹ -
:: شرکت در مناقصه واگذاری تاسیسات - ۱۳۹۵/۷/۱۹ -
:: واگذاری مرکز گذری کاهش آسیب - ۱۳۹۵/۵/۲۳ -
:: آگهی واگذاری دیوارکشی و محوطه سازی در شبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۵/۴/۲۷ -
:: مزایده نرده کشی - ۱۳۹۵/۴/۹ -
:: واگذاری مرکز گذری کاهش آسیب (DIC) منطقه نسیم شهر - ۱۳۹۵/۳/۱۸ -