دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • گزارش تصویری
  • فیلم و صوت
  • درباره ما
  • سلامت و تندرستی
  • تاریخ شفاهی
  • انتصابات
  • معرفی گروههای آموزشی دانشگاهدرباره روابط عمومی
شماره های تماس با ما
پست الکترونیکیiumspr@iums.ac.ir
آدرس: اتوبان شهید همت بین شیخ فضل ا.. نوری و شهید چمران دانشگاه علوم پزشکی ایران مرکز همایشهای رازی روابط عمومی

مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: :: اخبار:
:: تسلیت به همکاران - 1398/1/16 -
:: بازدید نوروزی بازرس دفترمدیریت بازرسی ،ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات دانشگاه ، از مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی شفایحیاییان - 1398/1/11 -
:: مراسم تودیع و معارفه مدیر درمان دانشگاه - 1397/8/20 -
:: راه اندازی « شبکه مراکز جامع بیماران خاص » - 1397/8/14 -
:: برگزاری جلسه آموزشی بازدیدهای شبانه - 1397/8/14 -
:: همایش پاسداشت ذخایر انسانی کشور در برنامه غربالگری نوزادان برگزار شد - 1396/8/17 -
:: برگزاری کمیته مرگ و میر مادران باردار در دانشگاه علوم پزشکی ایران - 1396/8/17 -
:: برگزاری هفتمین جلسه شورای عالی پیوند با حضور ریاست دانشگاه - 1396/8/15 -
:: رئیس دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سمت خود ابقا شد - 1396/7/12 -
:: دعوت به همکاری انجمن علمی مدیریت سلامت ایران - 1396/7/11 -
:: ترم تابستانی دانشگاه علوم پزشکی ایران ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر (سال تحصیلی 96–95) - 1396/4/25 -