میز خدمت پخش زنده

مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: برگزاری جلسات:
:: برگزاری پانزدهمین جلسه اتاق فکر شبکه بهداشت و درمان شهرستان رباط کریم - 1399/8/6 -
:: برگزاری چهاردهمین جلسه اتاق فکر شبکه بهداشت رباط کریم - 1399/7/30 -
:: برگزاری کمیته بررسی و تایید توبکتومی در شبکه بهداشت ودرمان رباط کریم - 1399/7/24 -
:: برگزاری سیزدهمین جلسه اتاق فکر شبکه بهداشت و درمان رباط کریم - 1399/7/24 -
:: برگزاری ششمین جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان در فرمانداری رباط کریم - 1399/7/20 -
:: برگزاری دوازدهمین جلسه اتاق فکر شبکه رباط کریم - 1399/7/16 -
:: برگزاری یازدهمین جلسه اتاق فکر شبکه بهداشت رباط کریم - 1399/7/6 -
:: برگزاری دهمین جلسه اتاق فکر شبکه بهداشت رباط کریم - 1399/7/1 -
:: پایش مشترک مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت و معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران از شبکه بهداشت رباط کریم - 1399/6/31 -
:: برگزاری نهمین جلسه اتاق فکر شبکه بهداشت رباط کریم - 1399/6/24 -
:: برگزاری جلسه جمع بندی فرآیندهای بورکراتیک در شبکه بهداشت رباط کریم - 1399/6/20 -
:: برگزاری هفتمین جلسه اتاق فکر شبکه بهداشت ودرمان رباط کریم - 1399/6/12 -
:: برگزاری جلسه هم اندیشی مجمع خیرین سلامت شهرستان در شبکه بهداشت رباط کریم - 1399/6/11 -
:: انجام مصاحبه در راستای بررسی فرآیندهای بروکراتیک،آسیب ها و راهکارهای کاهش آن در شبکه بهداشت رباط کریم - 1399/6/11 -
:: برگزاری ششمین جلسه اتاق فکر شبکه بهداشت رباط کریم - 1399/6/4 -
:: برگزاری پنجمین جلسه اتاق فکر شبکه بهداشت رباط کریم - 1399/5/28 -
:: برگزاری اولین جلسه توجیهی طرح پژوهشی شناسایی فرآیندهای بروکراتیک،چالشها و راهکارهای کاهش آن در شبکه بهداشت رباط کریم - 1399/5/22 -
:: برگزاری چهارمین جلسه اتاق فکر درشبکه بهداشت رباط کریم - 1399/5/21 -
:: برگزاری جلسه هم اندیشی ارائه خدمات سلامت با تعرفه دولتی در شهر پرند با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران - 1399/5/15 -
:: برگزاری جلسه آموزشی مدیریت کنترل خشم و استرس در کارخانه شایان کانتین - 1399/5/8 -
:: برگزاری کمیته داخلی مرگ افراد ۷۰-۳۰ ساله در شهرستان رباط کریم - 1399/5/4 -
:: برگزاری جلسه هم اندیشی بسیج جامعه پزشکی در شبکه بهداشت رباط کریم - 1399/4/28 -
:: برگزاری جلسه هماهنگی کلنگ زنی بیمارستان در هفته دولت - 1399/4/27 -
:: برگزاری کمیته IDDدرشبکه بهداشت رباط کریم - 1399/4/24 -
:: اجرای طرح هر "خانه، یک پایگاه سلامت" در شهرستان رباط کریم - 1399/4/24 -
:: دکترکوهپایه زاده: تولید ماسک منحصر به فرد یونی به همت دانشگاه علوم پزشکی ایران - 1399/4/14 -
:: دکترملکشاهی: قریب به ۵۰۰ تخت بیمارستانی وارد عرصه چرخه درمان شهرستان خواهد شد - 1399/4/14 -
:: کمیته ترویج تغذیه با شیرمادردر شهرستان رباط کریم برگزار شد - 1399/4/9 -
:: برگزاری کمیته مرگ و میر کودکان زیر5 سال در شهرستان رباط کریم - 1399/4/9 -
:: برگزاری جلسه آموزشی مراقبت و کنترل بیماری کرونا برای مدیران آموزشگاههای علمی آزاد و زبانسراها ی شهرستان رباط کریم - 1399/4/5 -
:: برگزاری جلسه آموزشی پیشگیری از سوء مصرف مواد در شهرستان رباط کریم - 1399/4/5 -
:: تشکیل جلسه تیم واکنش سریع در شبکه بهداشت رباط کریم - 1399/4/4 -
:: برگزاری جلسه هماهنگی بازگشایی دانشگاه ها و مراکز آموزشی و تحقیقاتی در رباط کریم - 1399/3/26 -
:: برگزاری جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان رباط کریم در محل فرمانداری - 1399/3/25 -
:: برگزاری کلاس آموزشی مراقبت و کنترل بیماری کرونا ویروس در حوزه‌ها و کانون‌های برگزاری امتحانات رباط کریم - 1399/3/12 -
:: برگزاری کلاس های مجازی آمادگی برای زایمان در شهرستان رباط کریم - 1399/3/12 -
:: برگزاری جلسه داخلی بازگشایی مدارس در شبکه بهداشت و درمان رباط کریم - 1399/2/29 -
:: برگزاری جلسه هم اندیشی با موضوع اغاز مرحله دوم غربالگری بیماری کرونا ویروس در شبکه بهداشت رباط کریم - 1399/2/1 -
:: برگزاری جلسه هم اندیشی اجرای طرح بسیج ملی مبارزه با کرونا ویروس - 1399/1/10 -
:: برگزاری جلسه هم اندیشی با موضوع مدیریت بیماری کرونا ویروس در شهرستان رباط کریم - 1398/12/14 -
:: برگزاری جلسه فصل زمستان سفیران سلامت ادارات با موضوع پیشگیری و کنترل بیماری کرونا ویروس در شبکه بهداشت رباط کریم - 1398/12/11 -
:: برگزاری سومین جلسه هم اندیشی پیشگیری و کنترل بیماری کرونا ویروس در شبکه بهداشت رباط کریم - 1398/12/5 -
:: برگزاری جلسه آموزشی تیم های واکنش سریع کورونا ویروس در شبکه بهداشت رباط کریم - 1398/11/19 -
:: برگزاری جلسه هماهنگی مسئولین بهداشت خانواده شبکه بهداشت و درمان رباط کریم - 1398/10/10 -
:: برگزاری جلسه فصل پاییز سفیران سلامت ادارات شهرستان رباط کریم - 1398/9/28 -
:: برگزاری کمیته هماهنگی اجرای برنامه های بسیج ملی تغذیه - 1398/9/26 -
:: برگزاری جلسه مشترک حوزه غذا ودارو شبکه بهداشت رباط کریم با ضابطین قضائی شهرستان - 1398/9/25 -
:: اجرای مانور دورمیزی زلزله در شبکه بهداشت و درمان رباط کریم - 1398/9/21 -
:: برگزاری کارگروه اجتماعی فرهنگی سلامت زنان و خانواده با موضوع آنفلوانزا درشهرستان رباط کریم - 1398/9/16 -
:: برگزاری جلسه آموزشی رسم فرآیندهای واحدهای ستادی به روش BPMN - 1398/9/16 -
صفحه 1 از 7    
اولین
قبلی
1