پخش زنده

مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: برگزاری جلسات:
:: برگزاری دومین جلسه هم اندیشی اجرای واکسیناسیون همگانی کرونا در شهرستان رباط کریم - 1400/2/19 -
:: بازدید فرماندار شهرستان رباط کریم از مراکز منتخب واکسیناسیون کرونا - 1400/2/18 -
:: بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران از مراکز منتخب واکسیناسیون رباط کریم و پرند - 1400/2/17 -
:: برگزاری جلسه هم اندیشی اجرای واکسیناسیون کرونا در شهرستان رباط کریم - 1400/2/15 -
:: برگزاری جلسه هم اندیشی بزرگداشت هفته سلامت در شبکه بهداشت و درمان رباط کریم - 1400/1/16 -
:: برگزاری جلسه هم اندیشی سرپرستان مراکزخدمات جامع سلامت شهرستان رباط کریم - 1399/11/28 -
:: برگزاری جلسه هم اندیشی کارشناس مسئولان ستادی در شبکه بهداشت رباط کریم - 1399/11/27 -
:: برگزاری دومین پنل خبرگان طرح تحقیقاتی بررسی فرآیندهای بروکراتیک اداری در شبکه بهداشت رباط کریم - 1399/11/13 -
:: آغازمرحله دوم طرح تحقیقاتی بررسی فرآیندهای بروکراتیک اداری شبکه بهداشت رباط کریم - 1399/11/8 -
:: برگزاری جلسه هماهنگی اجرای دور هشتم بررسی های نظام مراقبت عوامل خطر بیماری های غیرواگیر در رباط کریم - 1399/11/3 -
:: برگزاری اولین جلسه تشکیل خانه مشارکت مردمی در شهرستان رباط کریم - 1399/10/16 -
:: برگزاری جلسه هم اندیشی بیماریابی سریع در کارکنان سازمانها، ادارات و کارخانه های شهرستان رباط کریم - 1399/10/15 -
:: برگزاری کمیته شهرستانی بررسی مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال در شبکه بهداشت رباط کریم - 1399/10/10 -
:: برگزاری کمیته شیر مادر در شبکه بهداشت و درمان رباط کریم - 1399/10/10 -
:: حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران در جلسه ویژه اجرای طرح شهید سلیمانی در رباط کریم - 1399/9/24 -
:: سیزدهمین جلسه طرح حاج قاسم سلیمانی با حضور دستگاه های اجرایی برگزار شد - 1399/9/17 -
:: برگزاری سومین جلسه آموزشی نمونه گیری کووید ۱۹(rapid test) - 1399/9/16 -
:: برگزاری دومین جلسه آموزشی نمونه گیری کووید ۱۹(rapid test) - 1399/9/15 -
:: برگزاری جلسه هماهنگی طرح محله محور شهید سلیمانی در مرکز سلامت سفیدار - 1399/9/14 -
:: برگزاری جلسه هماهنگی طرح سردار شهید قاسم سلیمانی در مرکز سلامت انجم آباد - 1399/9/14 -
:: برگزاری جلسه هماهنگی اجرای طرح شهید قاسم سلیمانی در مرکز سلامت منجیل آباد - 1399/9/14 -
:: برگزاری جلسه هماهنگی اجرای طرح شهید قاسم سلیمانی در مرکز سلامت آلارد و کیکاور - 1399/9/14 -
:: برگزاری جلسه هماهنگی اجرای طرح شهید سلیمانی در مرکز سلامت شهید شاطریان - 1399/9/13 -
:: برگزاری نهمین جلسه ستاد قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا شهرستان رباط کریم - 1399/9/11 -
:: برگزاری هفتمین جلسه قرارگاه عملیاتی طرح شهید قاسم سلیمانی در فرمانداری شهرستان رباط کریم - 1399/9/8 -
:: برگزاری ششمین جلسه قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا در فرمانداری شهرستان رباط کریم - 1399/9/6 -
:: دیدار و گفتگوی سرپرست مرکز سلامت شهدای هسته ای با فرمانده سپاه پرند - 1399/9/6 -
:: برگزاری پنجمین جلسه قرارگاه عملیاتی ستاد مبارزه با کرونا در شهرستان رباط کریم - 1399/9/5 -
:: اولین جلسه هم اندیشی مسئولین ستادی حوزه مرکز بهداشت رباط کریم درخصوص اجرای طرح شهید سردار سلیمانی - 1399/9/4 -
:: برگزاری چهارمین جلسه قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا در فرمانداری شهرستان رباط کریم - 1399/9/4 -
:: برگزاری سومین جلسه قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا در فرمانداری شهرستان رباط کریم - 1399/9/3 -
:: برگزاری جلسه با نماینده پادگان آموزشی ۰۲شهید انشاعی نزاجا - 1399/9/3 -
:: برخورد قاطع با متخلفان اجرای مصوبات ستاد کرونا - 1399/9/3 -
:: دومین جلسه قرارگاه عملیاتی طرح جامع هوشمند ستاد ملی مبارزه با کرونا در شهرستان رباط کریم - 1399/9/2 -
:: برگزاری اولین جلسه قرارگاه عملیاتی ستاد مقابله با بیماری کرونا شهرستان رباط کریم - 1399/9/1 -
:: برگزاری دومین جلسه هم اندیشی اجرای طرح شهید سلیمانی به منظورمدیریت و ‌کنترل اپیدمی کووید_۱۹ - 1399/9/1 -
:: اجرای برنامه بسیج مدافعان سلامت با عنوان طرح شهید حاج قاسم سلیمانی در شهرستان رباط کریم - 1399/8/28 -
:: برگزاری هجدهمین جلسه اتاق فکر شبکه بهداشت و درمان رباط کریم - 1399/8/25 -
:: برگزاری هفدهمین جلسه اتاق فکر شبکه بهداشت رباط کریم - 1399/8/18 -
:: برگزاری جلسه سرپرستان مراکز جامع سلامت به صورت وبینار در شبکه بهداشت شهرستان رباط کریم - 1399/8/12 -
:: برگزاری پانزدهمین جلسه اتاق فکر شبکه بهداشت و درمان شهرستان رباط کریم - 1399/8/6 -
:: برگزاری چهاردهمین جلسه اتاق فکر شبکه بهداشت رباط کریم - 1399/7/30 -
:: برگزاری کمیته بررسی و تایید توبکتومی در شبکه بهداشت ودرمان رباط کریم - 1399/7/24 -
:: برگزاری سیزدهمین جلسه اتاق فکر شبکه بهداشت و درمان رباط کریم - 1399/7/24 -
:: برگزاری ششمین جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان در فرمانداری رباط کریم - 1399/7/20 -
:: برگزاری دوازدهمین جلسه اتاق فکر شبکه رباط کریم - 1399/7/16 -
:: برگزاری یازدهمین جلسه اتاق فکر شبکه بهداشت رباط کریم - 1399/7/6 -
:: برگزاری دهمین جلسه اتاق فکر شبکه بهداشت رباط کریم - 1399/7/1 -
:: پایش مشترک مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت و معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران از شبکه بهداشت رباط کریم - 1399/6/31 -
:: برگزاری نهمین جلسه اتاق فکر شبکه بهداشت رباط کریم - 1399/6/24 -
صفحه 1 از 8    
اولین
قبلی
1