میز خدمت

مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: برگزاری جلسات:
:: برگزاری جلسه - 1396/4/1 -
:: برگزاری جلسه پایش گروهی معاونت بهداشتی از برنامه - 1396/3/3 -
:: برگزاری جلسه مسوولین بهداشت خانواده شهرستان رباط کریم - 1396/1/28 -
:: برگزاری جلسه آموزشی پیشگیری از سوانح و حوادث رانندگی در شبکه بهداشت ودرمان شهرستان - 1395/12/8 -
:: برگزاری جلسه بازآموزی کارشناسان سلامت روان شبکه بهداشت ودرمان شهرستان رباط کریم - 1395/12/4 -
:: برگزاری جلسه هماهنگی هفته ملی سلامت مردان در شبکه بهداشت ودرمان رباط کریم - 1395/11/27 -
:: برگزاری جلسه مشترک با مسئولین کمپ ها و موسسه باشگاه مثبت در شبکه بهداشت ودرمان رباط کریم - 1395/11/21 -
:: برگزاری جلسه هماهنگی اجرای برنامه تحول سلامت روان - 1395/10/13 -
:: برگزاری جلسه آموزشی بسیج اطلاع رسانی تغذیه و اجرای برنامه های بهبودتغذیه - 1395/9/25 -
:: برگزاری جلسه هماهنگی اجرای برنامه های بهبود و بسیج اطلاع رسانی تغذیه - 1395/9/22 -
:: برگزاری جلسه آموزشی خود مراقبتی برای بانوان شاغل در ادارات شهرستان رباط کریم - 1395/8/29 -
:: تشکیل جلسه مشترک شبکه بهداشت با شهرداری و شرکت عمران شهر جدید پرند - 1395/8/23 -
:: برگزاری جلسه مشترک نظام پزشکی و شبکه بهداشت و درمان شهرستان - 1395/8/19 -
:: برگزاری جلسه هماهنگی فعالیتهای واحد بهداشت خانواده - 1395/8/17 -
:: برگزاری جلسه داخلی ازدواج شاد و پایدار جوانان در شبکه بهداشت و درمان - 1395/8/4 -
:: گردهمایی کارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل در صنایع شهرستان - 1395/8/3 -
:: برگزاری جلسه هماهنگی هفته ملی سلامت بانوان در شبکه بهداشت و درمان - 1395/7/18 -
:: جلسه کارشناسان سلامت روان - 1395/7/10 -
:: جلسه شورای کانون بسیج جامعه پزشکی شبکه بهداشت رباط کریم برگزار شد - 1395/6/27 -
:: اولین جلسه مجمع خیرین سلامت شهرستان رباط کریم برگزار شد - 1395/6/15 -
:: بر گزاری جلسه فصلی سفیران سلامت ادارات در شبکه بهداشت و درمان - 1395/6/13 -
:: برگزاری دومین جلسه مانور تمرین زلزله در شبکه بهداشت ودرمان رباط کریم - 1395/6/2 -
:: برگزاری جلسه هماهنگی برنامه های بهداشت خانواده با بخش خصوصی - 1395/5/24 -
:: برگزاری جلسه مدیریت حوادث با محوریت زلزله در شبکه بهداشت ودرمان رباط کریم - 1395/5/14 -
:: جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر شبکه بهداشت و درمان رباط کریم برگزار شد. - 1395/4/22 -
:: تشکیل شورای ستاد اقتصاد مقاومتی - 1395/3/29 -
:: برگزاری اولین جلسه کارشناس مسئولان حوزه معاونت بهداشتی در سال 1395 - 1395/1/29 -
:: جلسه برون بخش هفته سلامت با حضور سفیران سلامت ادرات در تاریخ 95/1/25 در مرکز بهداشت شهرستان برگزار گردید - 1395/1/28 -
:: برگزاری جلسه کارشناس مسئولین بهداشت خانواده - 1395/1/23 -
:: برگزاری جلسه داخلی هفته سلامت در تاریخ95/1/22 با حضور مدیریت شبکه ، معاونین بهداشت ،درمان و غذا و دارو در مرکز بهداشت شهرستان برگزار گردید - 1395/1/23 -
:: برگزاری جلسه هماهنگی آزمایشگاه غذاودارو - 1394/12/19 -
:: جلسه هیئت رئیسه - 1394/12/19 -
:: جلسه فصلی رابطین سلامت ادرات با حضور رابطین سلامت ادرات - 1394/11/29 -
:: جلسه هماهنگی هفته سلامت مردان ایرانی - 1394/11/28 -
:: برگزاری جلسه هیات رئیسه - 1394/11/13 -
:: جلسه پایش مرکز بهداشتی درمانی آدران - 1394/11/13 -
:: جلسه سرپرستان مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستائی در دی ماه - 1394/10/28 -
:: جلسه برون بخشی بسیج ملی تغذیه - 1394/10/7 -
:: جلسه فصلی رابطین سلامت ادارات فصل پاییز با حضور نمایندگان سلامت ادارات - 1394/10/1 -
:: "اصلاح الگوی مصرف قند ، نمک و روغن" - 1394/9/25 -
:: جلسه آموزشی سکته مغزی جهت بهورزان خانه های بهداشت و مربیان بهورزی مراکز روستایی - 1394/8/12 -
:: جلسه آموزشی در خصوص سکته مغزی جهت پرسنل شبکه بهداشت و درمان - 1394/8/11 -
:: جلسه برون بخش افتتاح پایگاه مشاوره بیماریهای رفتاری در شهر پرند - 1394/7/30 -
:: برگزاری شورای امر به معروف و نهی از منکر - 1394/7/25 -
:: برگزاری سومین جلسه سرپرستان مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستائی - 1394/7/18 -
:: برگزاری دو جلسه هفته سلامت بانوان ایرانی وهفته ملی کودک - 1394/7/12 -
:: برگزاری اولین جلسه کارگروه تخصصی سلامت بسیج جامعه پزشکی شهرستان - 1394/6/30 -
:: برگزاری جلسه کارشناس مسئولین ستادی حوزه معاونت بهداشتی - 1394/6/25 -
:: جلسه فصل تابستان رابطین سلامت ادارات شهرستان - 1394/6/25 -
:: دومین کارگروه سلامت و امنیت غذای شهرستان رباط کریم - 1394/6/12 -
صفحه 4 از 7