میز خدمت پخش زنده

مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: برگزاری جلسات:
:: برگزاری جلسه کارشناس مسئولین ستادی شبکه بهداشت ودرمان رباط کریم - 1397/3/30 -
:: برگزاری اولین نشست هم اندیشی برگزاری مجمع سلامت و تدوین سیمای سلامت شهرستان رباط کریم - 1397/3/24 -
:: برگزاری جلسه آموزشی بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن ،cchf ، التور و سل - 1397/3/23 -
:: برگزاری جلسه فصلی سفیران سلامت ادارات شهرستان رباط کریم - 1397/3/21 -
:: برگزاری جلسه مستند سازی اموال غیر منقول شبکه بهداشت ودرمان رباط کریم - 1397/3/19 -
:: برگزاری جلسه آموزش مقررات راهنمایی و رانندگی جهت پرسنل شبکه بهداشت و درمان رباط کریم - 1397/3/19 -
:: حضور مدیر شبکه بهداشت ودرمان شهرستان رباط کریم در جلسه پرسش مسئولین ادارات شهر پرند - 1397/1/30 -
:: برگزاری جلسه توجیهی نسخه 18بیمه روستایی در شبکه بهداشت ودرمان شهرستان رباط کریم - 1397/1/28 -
:: برگزاری چهارمین جلسه شورای بهورزی شهرستان رباط کریم - 1396/12/19 -
:: برگزاری جلسه هماهنگی مسئولین بهداشت خانواده در شبکه بهداشت ودرمان رباط کریم - 1396/12/12 -
:: برگزاری جلسه فصل زمستان سفیران سلامت ادارات شهرستان رباط کریم - 1396/12/12 -
:: کارگاه آموزشی اصول بهسازی و مداخلات ارگونومی در محیط کار - 1396/10/21 -
:: برگزاری کارگروه سلامت و امنیت غذای شهرستان رباط کریم - 1396/10/4 -
:: برگزاری جلسه حوادث و بلایا - 1396/9/9 -
:: برگزاری جلسه آموزشی جهت سفیران سلامت دانش آموزی - 1396/9/7 -
:: برگزاری جلسه فصل پاییز سفیران سلامت ادارات - 1396/8/27 -
:: اولین جلسه مشترک مدیران مدارس ابتدایی در مرکزسلامت جامعه شهری سعادتمندی - 1396/7/27 -
:: جلسه هماهنگی مناسبت های بهداشتی" - 1396/7/23 -
:: برگزاری جلسه هماهنگی فعالیتهای مربوط به جوانان با دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند و واحد رباط کریم درشبکه بهداشت ودرمان رباط کریم - 1396/7/18 -
:: برگزاری جلسه واحد بهداشت مدارس با مسئولین اموزش و پرورش استان - 1396/7/10 -
:: برگزاری جلسه - 1396/7/4 -
:: برگزاری اولین جلسه شورای بهداشت مدارس - 1396/7/2 -
:: برگزاری دومین جلسه کمیته بهداشتی شهر رباط کریم در مرکز سلامت جامعه سعادتمندی - 1396/6/30 -
:: جلسه آموزشی آموزش نحوه نمونه برداری از هوای محیط کار - 1396/6/28 -
:: برگزاری جلسه فصل تابستان سفیران سلامت ادارات شهرستان رباط کریم - 1396/6/6 -
:: برگزاری جلسه آموزشی اصول بازرسی از محیط کار - 1396/5/8 -
:: برگزاری جلسه هماهنگی فعالیتهای هفته شیر مادر در شبکه بهداشت ودرمان رباط کریم - 1396/5/7 -
:: برگزاری جلسه - 1396/4/1 -
:: برگزاری جلسه پایش گروهی معاونت بهداشتی از برنامه - 1396/3/3 -
:: برگزاری جلسه مسوولین بهداشت خانواده شهرستان رباط کریم - 1396/1/28 -
:: برگزاری جلسه آموزشی پیشگیری از سوانح و حوادث رانندگی در شبکه بهداشت ودرمان شهرستان - 1395/12/8 -
:: برگزاری جلسه بازآموزی کارشناسان سلامت روان شبکه بهداشت ودرمان شهرستان رباط کریم - 1395/12/4 -
:: برگزاری جلسه هماهنگی هفته ملی سلامت مردان در شبکه بهداشت ودرمان رباط کریم - 1395/11/27 -
:: برگزاری جلسه مشترک با مسئولین کمپ ها و موسسه باشگاه مثبت در شبکه بهداشت ودرمان رباط کریم - 1395/11/21 -
:: برگزاری جلسه هماهنگی اجرای برنامه تحول سلامت روان - 1395/10/13 -
:: برگزاری جلسه آموزشی بسیج اطلاع رسانی تغذیه و اجرای برنامه های بهبودتغذیه - 1395/9/25 -
:: برگزاری جلسه هماهنگی اجرای برنامه های بهبود و بسیج اطلاع رسانی تغذیه - 1395/9/22 -
:: برگزاری جلسه آموزشی خود مراقبتی برای بانوان شاغل در ادارات شهرستان رباط کریم - 1395/8/29 -
:: تشکیل جلسه مشترک شبکه بهداشت با شهرداری و شرکت عمران شهر جدید پرند - 1395/8/23 -
:: برگزاری جلسه مشترک نظام پزشکی و شبکه بهداشت و درمان شهرستان - 1395/8/19 -
:: برگزاری جلسه هماهنگی فعالیتهای واحد بهداشت خانواده - 1395/8/17 -
:: برگزاری جلسه داخلی ازدواج شاد و پایدار جوانان در شبکه بهداشت و درمان - 1395/8/4 -
:: گردهمایی کارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل در صنایع شهرستان - 1395/8/3 -
:: برگزاری جلسه هماهنگی هفته ملی سلامت بانوان در شبکه بهداشت و درمان - 1395/7/18 -
:: جلسه کارشناسان سلامت روان - 1395/7/10 -
:: جلسه شورای کانون بسیج جامعه پزشکی شبکه بهداشت رباط کریم برگزار شد - 1395/6/27 -
:: اولین جلسه مجمع خیرین سلامت شهرستان رباط کریم برگزار شد - 1395/6/15 -
:: بر گزاری جلسه فصلی سفیران سلامت ادارات در شبکه بهداشت و درمان - 1395/6/13 -
:: برگزاری دومین جلسه مانور تمرین زلزله در شبکه بهداشت ودرمان رباط کریم - 1395/6/2 -
:: برگزاری جلسه هماهنگی برنامه های بهداشت خانواده با بخش خصوصی - 1395/5/24 -
صفحه 4 از 7