دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • فرایندهای گردش کار
  • آئین نامه ها ودستورالعمل ها
  • رسانه های آموزشی
  • مراکز ارائه خدمات
  • تماس با ما
  • درباره مادفترچه تلفن
شماره نمابر 56423343
شماره تماس 3-56439990
robatkarim@iums.ac.ir

مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: پلمپ کارگاهها:
:: پلمپ کارگاه غیر مجاز بسته بندی نمک در شهرستان رباط کریم - 1400/7/4 -
:: کشف و پلمپ کارگاه غیرمجاز تولید سرکه تقلبی در شهرستان رباط کریم - 1399/7/29 -
:: کشف و پلمپ یک کارگاه غیر مجاز تولید خیارشور در روستای پیغمبر - 1399/2/21 -
:: پلمپ واحد صنفی عطاری متخلف در شهر جدید پرند - 1398/6/5 -
:: امحاء 13 تن عسل تقلبی و 8 تن گلوکز و فروکتوز مایع غیر بهداشتی در شهرستان رباط کریم - 1398/4/25 -
:: پلمب 15 باب امکنه و مرکز عرضه کننده قلیان و سیگار در شهرستان رباط کریم - 1398/4/25 -
:: کشف و توقیف چای تقلبی در شهرستان رباط کریم - 1398/3/2 -
:: اجرای دور دوم برنامه پلمپ اماکن و مراکز غیر بهداشتی در شهرستان رباط کریم - 1397/9/21 -
:: کشف و پلمپ کارگاه غیر مجاز تولید انبوه خیار شور و ترشیجات در شهرستان رباط کریم - 1397/9/18 -
:: اجرای برنامه پلمپ اماکن و مراکز غیر بهداشتی در شهر پرند - 1397/9/17 -
:: پلمب مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی واماکن عمومی غیر بهداشتی در رباط کریم - 1397/6/13 -
:: ضبط انبار داروهای قاچاق - 1397/5/28 -
:: پلمپ یک کارگاه تولید عسل تقلبی در شهرستان رباط کریم - 1397/5/23 -
:: پلمپ مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی واماکن عمومی غیر بهداشتی در شهر پرند - 1397/5/10 -
:: پلمپ کارگاه تولیدی غیر مجاز در شهرستان رباط کریم - 1397/4/4 -
:: کشف یک کارگاه غیر مجاز بسته بندی لواشک در شهرستان رباط کریم - 1397/3/9 -
:: پلمب مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی غیر بهداشتی در شهر پرند و الارد - 1397/2/25 -
:: پلمب9 مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی واماکن عمومی غیر بهداشتی در شهرستان رباط کریم - 1397/2/18 -
:: پلمب نانوایی در شهرستان رباط کریم - 1396/10/2 -
:: پلمب یک مطب دندانپزشکی غیر مجاز در شهر جدید پرند - 1396/9/26 -
:: اجرای طرح تشدید بازرسی و نظارت بر نانوایی های سطح شهرستان رباط کریم - 1396/9/9 -
:: کشف انبار دارویی غیرمجاز در شهرستان رباط کریم - 1396/9/7 -
:: یک مطب دندانپزشکی غیر مجازدر شهر رباط کریم پلمپ شد - 1395/11/27 -
:: یک مرکز پزشکی غیر مجاز در روستای منجیل آباد شهرستان رباط کریم پلمپ شد - 1395/10/1 -
:: پلمب یک واحد تولیدی غیر مجاز انواع ترشی و زیتون در سطح شهرستان - 1395/8/15 -
:: پلمب یک کارگاه تولیدی غیرمجاز رشته آشی درسطح شهرستان - 1395/8/15 -
:: پلمپ مرکز پزشکی متخلف... - 1395/8/10 -
:: پلمپ سه مرکز غیر مجاز - 1395/7/14 -
:: کشف و پلمب کارگاه غیر مجاز تولید و توزیع باقلوا و بامیه در شهرستان رباط کریم - 1395/3/24 -
:: پلمپ کارگاه غیرمجاز تولید محصولات غذایی - 1394/10/20 -
:: کشف و پلمب کارگاه غیر مجاز - 1394/8/20 -
:: یک کارگاه غیر مجاز تولید محصولات آرایشی و بهداشتی در شهرستان رباط کریم پلمپ شد - 1393/11/18 -
:: یک کارگاه بسته بندی نمک غیر مجاز در شهرستان رباط کریم پلمب شد - 1393/9/27 -
:: یک واحد تولیدی غیر مجاز محصولات لبنی در شهرستان رباط کریم پلمب شد - 1393/5/20 -
:: دو کارخانه غیر مجاز تولید وبسته بندی کیک در شهرستان رباط کریم پلمب شد - 1393/4/29 -
:: معدوم سازی بیش از 453 قلم دارو های غیر مجاز - 1392/8/20 -
:: معدوم سازی بیش از 453 قلم دارو های غیر مجاز - 1392/8/20 -
:: پلمپ کارگاه - 1392/7/22 -
:: پلمپ کارگاه - 1392/7/10 -
:: پلمپ کارگاه - 1392/6/25 -
:: پلمپ کارگاه - 1392/6/24 -
:: پلمپ کارگاه - 1392/2/24 -