میز خدمت

برترین‌های پایگاه

:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
دسترسی خارج از دانشگاه ( 42968 بازدید)
link ( 30760 بازدید)
ارتباط مستقیم با ریاست دانشگاه ( 30715 بازدید)
بدون واسطه با مسئولین ( 27808 بازدید)
yaser ghahremani ( 16444 بازدید)
خبر اصلی ( 15182 بازدید)
create organization email ( 14911 بازدید)
akhbar ( 14674 بازدید)
Follow all the latest news from Syria, as the conflict deepens ( 13975 بازدید)
برگزاری جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی دانشگاه ( 12774 بازدید)
بازدید ریاست دانشگاه از پیشرفت ساخت آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه ( 12578 بازدید)
برگزاری مانور زلزله در شهرستان شهریار ( 11593 بازدید)
گارگاه ( 10014 بازدید)
آموزش ( 7838 بازدید)
برگزاری کارگاه آموزشی بیماری هپاتیت بر اساس مدل شپ برای مراقبین سلامت شاغل در شبکه بهداشت و درمان بهارستان ( 7795 بازدید)
بیانیه حفظ حریم خصوص ( 4953 بازدید)
خوش آمدید ( 245 بازدید)
بدون واسطه با مسئولین ( 18 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 3 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
ارتباط مستقیم با ریاست دانشگاه ( 1868 چاپ)
دسترسی خارج از دانشگاه ( 1496 چاپ)
link ( 1103 چاپ)
بدون واسطه با مسئولین ( 761 چاپ)
yaser ghahremani ( 610 چاپ)
بازدید ریاست دانشگاه از پیشرفت ساخت آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه ( 591 چاپ)
akhbar ( 574 چاپ)
Follow all the latest news from Syria, as the conflict deepens ( 565 چاپ)
create organization email ( 559 چاپ)
برگزاری جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی دانشگاه ( 528 چاپ)
خبر اصلی ( 519 چاپ)
گارگاه ( 500 چاپ)
برگزاری مانور زلزله در شهرستان شهریار ( 486 چاپ)
آموزش ( 473 چاپ)
برگزاری کارگاه آموزشی بیماری هپاتیت بر اساس مدل شپ برای مراقبین سلامت شاغل در شبکه بهداشت و درمان بهارستان ( 162 چاپ)
خوش آمدید ( 124 چاپ)
بیانیه حفظ حریم خصوص ( 118 چاپ)
    ... آمار بیشتر