میز خدمت

برترین‌های پایگاه

:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
دسترسی خارج از دانشگاه ( 48247 بازدید)
ارتباط مستقیم با ریاست دانشگاه ( 40257 بازدید)
بدون واسطه با مسئولین ( 37398 بازدید)
link ( 35994 بازدید)
yaser ghahremani ( 17918 بازدید)
create organization email ( 16488 بازدید)
خبر اصلی ( 16276 بازدید)
akhbar ( 16075 بازدید)
Follow all the latest news from Syria, as the conflict deepens ( 15307 بازدید)
برگزاری جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی دانشگاه ( 14201 بازدید)
بازدید ریاست دانشگاه از پیشرفت ساخت آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه ( 13761 بازدید)
برگزاری مانور زلزله در شهرستان شهریار ( 12809 بازدید)
میز خدمت ( 11944 بازدید)
گارگاه ( 10439 بازدید)
برگزاری کارگاه آموزشی بیماری هپاتیت بر اساس مدل شپ برای مراقبین سلامت شاغل در شبکه بهداشت و درمان بهارستان ( 9129 بازدید)
آموزش ( 8355 بازدید)
بیانیه حفظ حریم خصوص ( 5291 بازدید)
خوش آمدید ( 247 بازدید)
بدون واسطه با مسئولین ( 18 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 3 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
ارتباط مستقیم با ریاست دانشگاه ( 2192 چاپ)
دسترسی خارج از دانشگاه ( 1741 چاپ)
link ( 1360 چاپ)
بدون واسطه با مسئولین ( 1114 چاپ)
yaser ghahremani ( 675 چاپ)
بازدید ریاست دانشگاه از پیشرفت ساخت آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه ( 658 چاپ)
create organization email ( 620 چاپ)
Follow all the latest news from Syria, as the conflict deepens ( 618 چاپ)
akhbar ( 616 چاپ)
برگزاری جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی دانشگاه ( 596 چاپ)
خبر اصلی ( 566 چاپ)
برگزاری مانور زلزله در شهرستان شهریار ( 563 چاپ)
گارگاه ( 529 چاپ)
آموزش ( 484 چاپ)
برگزاری کارگاه آموزشی بیماری هپاتیت بر اساس مدل شپ برای مراقبین سلامت شاغل در شبکه بهداشت و درمان بهارستان ( 225 چاپ)
خوش آمدید ( 126 چاپ)
بیانیه حفظ حریم خصوص ( 124 چاپ)
میز خدمت ( 102 چاپ)
    ... آمار بیشتر