پخش زنده

برترین‌های پایگاه

:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
دسترسی خارج از دانشگاه ( 47658 بازدید)
ارتباط مستقیم با ریاست دانشگاه ( 39223 بازدید)
بدون واسطه با مسئولین ( 36369 بازدید)
link ( 35415 بازدید)
yaser ghahremani ( 17792 بازدید)
create organization email ( 16307 بازدید)
خبر اصلی ( 16195 بازدید)
akhbar ( 15951 بازدید)
Follow all the latest news from Syria, as the conflict deepens ( 15199 بازدید)
برگزاری جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی دانشگاه ( 14091 بازدید)
بازدید ریاست دانشگاه از پیشرفت ساخت آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه ( 13704 بازدید)
برگزاری مانور زلزله در شهرستان شهریار ( 12721 بازدید)
میز خدمت ( 10460 بازدید)
گارگاه ( 10399 بازدید)
برگزاری کارگاه آموزشی بیماری هپاتیت بر اساس مدل شپ برای مراقبین سلامت شاغل در شبکه بهداشت و درمان بهارستان ( 9034 بازدید)
آموزش ( 8316 بازدید)
بیانیه حفظ حریم خصوص ( 5263 بازدید)
خوش آمدید ( 247 بازدید)
بدون واسطه با مسئولین ( 18 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 3 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
ارتباط مستقیم با ریاست دانشگاه ( 2153 چاپ)
دسترسی خارج از دانشگاه ( 1696 چاپ)
link ( 1341 چاپ)
بدون واسطه با مسئولین ( 1068 چاپ)
yaser ghahremani ( 665 چاپ)
بازدید ریاست دانشگاه از پیشرفت ساخت آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه ( 655 چاپ)
create organization email ( 609 چاپ)
akhbar ( 608 چاپ)
Follow all the latest news from Syria, as the conflict deepens ( 605 چاپ)
برگزاری جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی دانشگاه ( 592 چاپ)
خبر اصلی ( 564 چاپ)
برگزاری مانور زلزله در شهرستان شهریار ( 558 چاپ)
گارگاه ( 525 چاپ)
آموزش ( 483 چاپ)
برگزاری کارگاه آموزشی بیماری هپاتیت بر اساس مدل شپ برای مراقبین سلامت شاغل در شبکه بهداشت و درمان بهارستان ( 218 چاپ)
خوش آمدید ( 126 چاپ)
بیانیه حفظ حریم خصوص ( 124 چاپ)
میز خدمت ( 86 چاپ)
    ... آمار بیشتر