میز خدمت پخش زنده

برترین‌های پایگاه

:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
دسترسی خارج از دانشگاه ( 45581 بازدید)
ارتباط مستقیم با ریاست دانشگاه ( 35951 بازدید)
link ( 33547 بازدید)
بدون واسطه با مسئولین ( 33386 بازدید)
yaser ghahremani ( 17275 بازدید)
خبر اصلی ( 15838 بازدید)
create organization email ( 15751 بازدید)
akhbar ( 15465 بازدید)
Follow all the latest news from Syria, as the conflict deepens ( 14701 بازدید)
برگزاری جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی دانشگاه ( 13732 بازدید)
بازدید ریاست دانشگاه از پیشرفت ساخت آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه ( 13452 بازدید)
برگزاری مانور زلزله در شهرستان شهریار ( 12482 بازدید)
گارگاه ( 10292 بازدید)
برگزاری کارگاه آموزشی بیماری هپاتیت بر اساس مدل شپ برای مراقبین سلامت شاغل در شبکه بهداشت و درمان بهارستان ( 8747 بازدید)
آموزش ( 8177 بازدید)
میز خدمت ( 5902 بازدید)
بیانیه حفظ حریم خصوص ( 5159 بازدید)
خوش آمدید ( 246 بازدید)
بدون واسطه با مسئولین ( 18 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 3 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
ارتباط مستقیم با ریاست دانشگاه ( 2048 چاپ)
دسترسی خارج از دانشگاه ( 1597 چاپ)
link ( 1242 چاپ)
بدون واسطه با مسئولین ( 940 چاپ)
yaser ghahremani ( 644 چاپ)
بازدید ریاست دانشگاه از پیشرفت ساخت آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه ( 643 چاپ)
akhbar ( 596 چاپ)
create organization email ( 592 چاپ)
Follow all the latest news from Syria, as the conflict deepens ( 588 چاپ)
برگزاری جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی دانشگاه ( 575 چاپ)
برگزاری مانور زلزله در شهرستان شهریار ( 545 چاپ)
خبر اصلی ( 544 چاپ)
گارگاه ( 512 چاپ)
آموزش ( 481 چاپ)
برگزاری کارگاه آموزشی بیماری هپاتیت بر اساس مدل شپ برای مراقبین سلامت شاغل در شبکه بهداشت و درمان بهارستان ( 206 چاپ)
خوش آمدید ( 125 چاپ)
بیانیه حفظ حریم خصوص ( 123 چاپ)
میز خدمت ( 48 چاپ)
    ... آمار بیشتر