میز خدمت پخش زنده

برترین‌های پایگاه

:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
دسترسی خارج از دانشگاه ( 44385 بازدید)
ارتباط مستقیم با ریاست دانشگاه ( 33318 بازدید)
link ( 32254 بازدید)
بدون واسطه با مسئولین ( 30319 بازدید)
yaser ghahremani ( 16942 بازدید)
خبر اصلی ( 15591 بازدید)
create organization email ( 15432 بازدید)
akhbar ( 15179 بازدید)
Follow all the latest news from Syria, as the conflict deepens ( 14426 بازدید)
برگزاری جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی دانشگاه ( 13527 بازدید)
بازدید ریاست دانشگاه از پیشرفت ساخت آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه ( 13276 بازدید)
برگزاری مانور زلزله در شهرستان شهریار ( 12271 بازدید)
گارگاه ( 10223 بازدید)
برگزاری کارگاه آموزشی بیماری هپاتیت بر اساس مدل شپ برای مراقبین سلامت شاغل در شبکه بهداشت و درمان بهارستان ( 8588 بازدید)
آموزش ( 8033 بازدید)
بیانیه حفظ حریم خصوص ( 5107 بازدید)
میز خدمت ( 2494 بازدید)
خوش آمدید ( 246 بازدید)
بدون واسطه با مسئولین ( 18 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 3 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
ارتباط مستقیم با ریاست دانشگاه ( 1956 چاپ)
دسترسی خارج از دانشگاه ( 1552 چاپ)
link ( 1196 چاپ)
بدون واسطه با مسئولین ( 848 چاپ)
بازدید ریاست دانشگاه از پیشرفت ساخت آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه ( 633 چاپ)
yaser ghahremani ( 631 چاپ)
akhbar ( 588 چاپ)
create organization email ( 582 چاپ)
Follow all the latest news from Syria, as the conflict deepens ( 580 چاپ)
برگزاری جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی دانشگاه ( 558 چاپ)
خبر اصلی ( 528 چاپ)
برگزاری مانور زلزله در شهرستان شهریار ( 512 چاپ)
گارگاه ( 506 چاپ)
آموزش ( 480 چاپ)
برگزاری کارگاه آموزشی بیماری هپاتیت بر اساس مدل شپ برای مراقبین سلامت شاغل در شبکه بهداشت و درمان بهارستان ( 195 چاپ)
خوش آمدید ( 125 چاپ)
بیانیه حفظ حریم خصوص ( 121 چاپ)
میز خدمت ( 11 چاپ)
    ... آمار بیشتر