میز خدمت

برترین‌های پایگاه

:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
دسترسی خارج از دانشگاه ( 40466 بازدید)
link ( 27605 بازدید)
ارتباط مستقیم با ریاست دانشگاه ( 26090 بازدید)
بدون واسطه با مسئولین ( 25403 بازدید)
yaser ghahremani ( 13529 بازدید)
خبر اصلی ( 12338 بازدید)
create organization email ( 12272 بازدید)
akhbar ( 12003 بازدید)
Follow all the latest news from Syria, as the conflict deepens ( 11360 بازدید)
برگزاری جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی دانشگاه ( 9333 بازدید)
بازدید ریاست دانشگاه از پیشرفت ساخت آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه ( 9269 بازدید)
برگزاری مانور زلزله در شهرستان شهریار ( 9034 بازدید)
گارگاه ( 8512 بازدید)
آموزش ( 6806 بازدید)
برگزاری کارگاه آموزشی بیماری هپاتیت بر اساس مدل شپ برای مراقبین سلامت شاغل در شبکه بهداشت و درمان بهارستان ( 3855 بازدید)
بیانیه حفظ حریم خصوص ( 3374 بازدید)
خوش آمدید ( 244 بازدید)
بدون واسطه با مسئولین ( 18 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 3 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
ارتباط مستقیم با ریاست دانشگاه ( 1796 چاپ)
دسترسی خارج از دانشگاه ( 1445 چاپ)
link ( 1011 چاپ)
بدون واسطه با مسئولین ( 682 چاپ)
yaser ghahremani ( 552 چاپ)
Follow all the latest news from Syria, as the conflict deepens ( 534 چاپ)
akhbar ( 533 چاپ)
create organization email ( 525 چاپ)
بازدید ریاست دانشگاه از پیشرفت ساخت آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه ( 512 چاپ)
برگزاری جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی دانشگاه ( 477 چاپ)
خبر اصلی ( 473 چاپ)
برگزاری مانور زلزله در شهرستان شهریار ( 444 چاپ)
گارگاه ( 442 چاپ)
آموزش ( 435 چاپ)
خوش آمدید ( 123 چاپ)
برگزاری کارگاه آموزشی بیماری هپاتیت بر اساس مدل شپ برای مراقبین سلامت شاغل در شبکه بهداشت و درمان بهارستان ( 110 چاپ)
بیانیه حفظ حریم خصوص ( 86 چاپ)
    ... آمار بیشتر