میز خدمت

برترین‌های پایگاه

:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
دسترسی خارج از دانشگاه ( 42945 بازدید)
link ( 30737 بازدید)
ارتباط مستقیم با ریاست دانشگاه ( 30666 بازدید)
بدون واسطه با مسئولین ( 27766 بازدید)
yaser ghahremani ( 16436 بازدید)
خبر اصلی ( 15165 بازدید)
create organization email ( 14904 بازدید)
akhbar ( 14669 بازدید)
Follow all the latest news from Syria, as the conflict deepens ( 13967 بازدید)
برگزاری جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی دانشگاه ( 12741 بازدید)
بازدید ریاست دانشگاه از پیشرفت ساخت آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه ( 12539 بازدید)
برگزاری مانور زلزله در شهرستان شهریار ( 11556 بازدید)
گارگاه ( 10008 بازدید)
آموزش ( 7835 بازدید)
برگزاری کارگاه آموزشی بیماری هپاتیت بر اساس مدل شپ برای مراقبین سلامت شاغل در شبکه بهداشت و درمان بهارستان ( 7757 بازدید)
بیانیه حفظ حریم خصوص ( 4942 بازدید)
خوش آمدید ( 245 بازدید)
بدون واسطه با مسئولین ( 18 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 3 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
ارتباط مستقیم با ریاست دانشگاه ( 1865 چاپ)
دسترسی خارج از دانشگاه ( 1495 چاپ)
link ( 1099 چاپ)
بدون واسطه با مسئولین ( 758 چاپ)
yaser ghahremani ( 609 چاپ)
بازدید ریاست دانشگاه از پیشرفت ساخت آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه ( 588 چاپ)
akhbar ( 574 چاپ)
Follow all the latest news from Syria, as the conflict deepens ( 565 چاپ)
create organization email ( 559 چاپ)
برگزاری جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی دانشگاه ( 527 چاپ)
خبر اصلی ( 518 چاپ)
گارگاه ( 500 چاپ)
برگزاری مانور زلزله در شهرستان شهریار ( 486 چاپ)
آموزش ( 473 چاپ)
برگزاری کارگاه آموزشی بیماری هپاتیت بر اساس مدل شپ برای مراقبین سلامت شاغل در شبکه بهداشت و درمان بهارستان ( 162 چاپ)
خوش آمدید ( 124 چاپ)
بیانیه حفظ حریم خصوص ( 118 چاپ)
    ... آمار بیشتر