کارگاه خبرنویسی پیشرفته برای مسئولین روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران به روایت تصویر

334501.mp3 کارگاه خبرنویسی پیشرفته برای مسئولین روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران به روایت تصویر

 

 

کارگاه دو روزه خبرنویسی پیشرفته برای مسئولین روابط عمومی واحدهای مختلف دانشگاه علوم پزشکی ایران با تدریس علی رمضانپور برای آشنایی با شیوه‌های تولید محتوای متنی از جمله تیترزنی و قواعد خبرنویسی براساس استانداردهای علمی در حوزه سلامت برگزار شد.

کپی لینک کوتاه:
کلمات کلیدی
{author_name}
تصویر نویسنده :

مدیر سیستم
خبرنگار:

مدیر سیستم