دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • گزارش تصویری
  • فیلم و صوت
  • درباره ما
  • سلامت و تندرستی
  • تاریخ شفاهی
  • انتصابات
  • معرفی گروههای آموزشی دانشگاهدرباره روابط عمومی
شماره های تماس با ما
پست الکترونیکیiumspr@iums.ac.ir
آدرس: اتوبان شهید همت بین شیخ فضل ا.. نوری و شهید چمران دانشگاه علوم پزشکی ایران مرکز همایشهای رازی روابط عمومی

جشنواره تجربه ها و درس آموخته های کرونا


کد رهگیرى این فرم: P703-F722-U0-N590856          
[ چاپ فرم ]

موارد الزامی با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند.
:: اطلاعات فردی

نام و نام خانوادگی
محل خدمت
واحد محل خدمت
عنوان شغلی
مدرک تحصیلی
تلفن محل کار
تلفن همراه
:: ثبت تجربه

عنوان تجربه
محل رخداد
زمان رخداد
بیان تجربه
بیان درس آموخته های ناشی از تجربه
همکاران موثر در تحقق تجربه
بیان موانع موجود در فرآیند تحقق تجربه
ارائه پیشنهاد برای بهبود دستاوردهای تجربه
ارسال مستندات

پسوندهای قابل قبول : doc,docx,pdf,jpg, - حداکثر حجم قابل قبول : 800 کیلو بایت