آخرین اخبار دانشگاه

برای اطلاع از آخرین اخبار به پورتال خبری دانشگاه علوم پزشکی ایران مراجعه کنید.

دانشکده‌ها

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران در یازده دانشکده بهداشت،پرستاری و مامایی، پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی، دندانپزشکی، طب ایرانی، علوم توانبخشی، علوم رفتاری و سلامت روان، فناوری های نوین پزشکی و مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی تحصیل می کنند.

بیمارستان‌ها

نوزده بیمارستان دولتی زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی ایران فعالیت دارند.

مراکز و شبکه‌های بهداشت و درمان

خدمات بهداشتی در هفت شبکه بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران ارائه می شود.

مراکز تحقیقاتی ، پژوهشکده ها و کتابخانه مرکزی و علم سنجی

بیشتر
مراکز تحقیقاتی ، پژوهشکده ها و کتابخانه مرکزی و علم سنجی
aboutus__img

فیلم و عکس