لیست اخبار صفحه :1
پیام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مناسبت روز ملی جمعیت

پیام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مناسبت روز ملی جمعیت

وزیر بهداشت در پیامی به مناسبت روز ملی جمعیت، تاکید کرد که در کنار تدابیر قانونی، فرهنگسازی بهداشتی و عمومی با بهره گیری از ظرفیت های مردمی و نخبگانی برای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، امری سرنوشت ساز است.

مدیران دانشگاه علوم پزشکی ایران و اداره بیمه سلامت از بیمارستان شهید اکبر آبادی بازدید کردند
به مناسبت هفته جمعیت و تقدیر از مادران نوزدان تازه متولد شده؛

مدیران دانشگاه علوم پزشکی ایران و اداره بیمه سلامت از بیمارستان شهید اکبر آبادی بازدید کردند

مدیران دانشگاه علوم پزشکی ایران و اداره بیمه سلامت از بخش های زایشگاه بیمارستان حمایت مادران شهید اکبر آبادی به مناسبت هفته جمعیت و تقدیر از مادران نوزدان تازه متولد شده بازدید کردند.

دانشگاه علوم پزشکی ایران برنامه های فرهنگ سازی در نظام بهداشت برای حوزه جمعیت دارد
به مناسبت هفته ملی جمعیت؛

دانشگاه علوم پزشکی ایران برنامه های فرهنگ سازی در نظام بهداشت برای حوزه جمعیت دارد

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران به مناسبت هفته ملی جمعیت با اشاره به اینکه جمعیت از مباحث مهم اجتماعی و اقتصادی در هر جامعه و عامل رشد اقتصادی، اقتدار دفاعی و سیاسی هر کشوری است، گفت: دانشگاه علوم پزشکی ایران برنامه های فرهنگ سازی متنوعی در نظام بهداشت برای حوزه جمعیت دارد.

کمیته رسانه قرارگاه جوانی جمعیت تشکیل شد

کمیته رسانه قرارگاه جوانی جمعیت تشکیل شد

اولین جلسه کمیته رسانه قرارگاه جوانی جمعیت با حضور مدیر روابط عمومی ، مشاور رئیس دانشگاه در امور بانوان ، نماینده صدا و سیما و نمایندگان قرارگاه جوانی جمعیت در دانشگاه روز دوشنبه مورخ 2/12/1401برگزار شد.

نقش مهم والدین در شکل گیری نگرش های اساسی فرزندان
در کارگاه آموزشی مهارت فرزند پروری مطرح شد:

نقش مهم والدین در شکل گیری نگرش های اساسی فرزندان

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به اهمیت فرزند پروری در دوران کودکی گفت: والدین در شکل گیری نگرش های اساسی در فرزندان نقش مهمی دارند.