بیمارستان فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد، در دو بخش اصلی اورولوژی و نفرولوژی به بیماران خدمات درمانی ارائه می کند

10926.mp3 بیمارستان فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد، در دو بخش اصلی اورولوژی و نفرولوژی به بیماران خدمات درمانی ارائه می کند

کپی لینک کوتاه:
کلمات کلیدی
مدیر سیستم
خبرنگار:

مدیر سیستم

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید