• 1401/12/01 - 15:20
  • - تعداد بازدید: 366
  • - تعداد بازدیدکننده: 361
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه
دکتر یاراحمدی عنوان کرد:

ترویج تصمیم سازی و تصمیم گیری مبتنی بر نتایج پژوهش‌های کاربردی

ترویج استفاده از نتایج پژوهش‌های کاربردی در تصمیم‌گیری‌های حوزه سلامت؛ هدف عمده از ارزشیابی پژوهش‌های تاثیر‌گذار بر نظام سلامت است.

11851.mp3 ترویج تصمیم سازی و تصمیم گیری مبتنی بر نتایج پژوهش‌های کاربردی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران به نقل از معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، دکتر رسول یاراحمدی سرپرست مرکز توسعه، هماهنگی و ارزیابی تحقیقات، با بیان این مطلب ، اظهار داشت: در فرآیند ارزشیابی دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز تحقیقاتی طرح‌های اثرگذار در پژوهش نیز مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت. 194 طرح اثرگذار از دانشگاه‌های تیپ یک، 177 طرح از دانشگاه‌های تیپ دو و 54 طرح از دانشگاه‌های تیپ سه و 6 طرح نیز از دانشگاه‌های نوپا دریافت شد که در مجموع 431 طرح می شود و از این میان 166 طرح واجد شرایط شناسایی شد.

وی، با بیان اینکه در فرآیند ارزشیابی مراکز تحقیقاتی تولید دانش و فناوری 70 درصد از مجموع امتیازات این بخش را به خود اختصاص داده است و در رتبه بعدی اثرگذاری با 25 درصد و حاکمیت و رهبری 5 درصد امتیازات را شامل می‌شوند.

دکتر یاراحمدی با بیان اینکه اثرگذاری طرح های تحقیقاتی را در چهار گروه دسته بندی شد، عنوان کرد: طرح هایی که بر تصمیم گیری یا بر وضعیت سلامت یا ارائه خدمت یا طرح ‌هایی که بر مولفه های موثر بر سلامت یا اقتصاد اثرگذار هستند. هر کدام شرایط ویژه ای را می طلبیدند که متناسب با اقتضائات آنها مورد سنجش و ارزشیابی قرار گرفتند.

او به طرح های تحقیقاتی اثرگذار بر تصمیم گیری اشاره کرد و گفت: این گروه شامل طرح های تحقیقاتی مصوب شورای پژوهشی مرکز تحقیقات است که نتایج آن طی سال ارزشیابی منجر به اصلاح تصمیم گیری یا ابلاغ تصمیمات جدید شده و در سیستم استفاده شود.

رئیس مرکز توسعه، هماهنگی و ارزیابی تحقیقات در ادامه به تشریح طرح های تحقیقاتی اثرگذار بر وضعیت سلامت و ارائه خدمت پرداخت و گفت: طرح هایی که منجر به تغییر در وضعیت سلامت مردم، بهبود کیفیت ارائه خدمات سلامتی به جامعه شده باشد در این گروه می‌گنجد. مصادیق تغییر در سلامت مانند تغییر در شیوع یا بروز بیماری، تغییر کیفیت زندگی یا افزایش طول عمر که میتواند از طریق بهبود فرآیند پیشگیری، درمان و بازتوانی ایجاد شود و مصادیق تغییر در کیفیت ارائه خدمات سلامتی مانند افزایش مقبولیت، دسترسی، مناسبت، اثربخشی، کارایی و ایمنی و غیره می شود.

وی شرایط طرح های تحقیقاتی اثرگذار بر مولفه های موثر بر سلامت را برشمرد و افزود: طرح های تحقیقاتی که نتایج آن منجر به تغییر در مولفه های موثر بر سلامت اجتماعی، فرهنگی، محیطی و غیره شود که مصادیق آن تغییر در مولفه‌های موثر بر سلامت مانند کاهش عوامل خطر، افزایش تامین عدالت در سلامت و غیره است.

دکتر یاراحمدی گروه چهارم و پایانی را طرح های اثر گذار بر اقتصاد دانست و گفت: طرح هایی است که منجر به ایجاد اثراتی مانند درآمدزایی و افزایش کارایی شود. مانند تولید محصول یا خدمات قابل فروش جدید، بهینه ساختن کالا یا محصول قبلی که باعث افزایش کیفیت یا کاهش هزینه تولید شود. همینطور ایجاد کارآفرینی دانش بنیان، اجرای مداخلات مبتنی بر شواهدی که منجر به کاهش تعداد روزهای از دست رفته کار به علت بیماری یا ناتوانی یا کاهش هزینه های مستقیم بیماران و نظام سلامت شود.

پایان مطلب//

  • گروه خبری : آخرین اخبار
  • کد خبر : 11851
کپی لینک کوتاه:
کلمات کلیدی
مدیر سیستم
خبرنگار:

مدیر سیستم

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید