دومین نشست هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی ایران در دولت سیزدهم برگزار شد

9006.mp3 دومین نشست هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی ایران در دولت سیزدهم برگزار شد

دومین نشست هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی ایران در دولت سیزدهم با حضور معاون اول رییس جمهور و سایر اعضاء سه شنبه بیست و دوم آذر 1401 برگزار شد.

این جلسه باحضور دکتر ابراهیم گلمکانی نماینده محترم وزیر و اعضای محترم هیأت امناء دکتر محمد مخبر، دکترابوالفضل باقری فرد، دکترمحسن نجفی خواه، دکترایروان مسعودی اصل ، دکترعبدالرضا پازوکی رئیس دانشگاه و دبیرهیأت امناء، دکترمحمد رضا ملکی رئیس دبیرخانه هیأت امناء، دکتر سید جواد طبائیان سرپرست مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت متبوع، نمایندگان معاونین وزارت بهداشت و دانشگاه تشکیل شد.

ابتدا گزارش عملکرد توسط رئیس دانشگاه ارائه و در ادامه کلیات بودجه تفصیلی سال 1401 تصویب شد. سپس بندهایی از پیشنهادات مشترک و تعدادی از پیشنهادات اختصاصی دانشگاه مطرح و پس از بحث و بررسی و توضیحات اعضای هیأت امناء پیشنهادات مذکور توسط اعضاء مصوب شدند.

کپی لینک کوتاه:
کلمات کلیدی
{author_name}
تصویر نویسنده :

مدیر سیستم
خبرنگار:

مدیر سیستم

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید