دکتر فرهاد ابوالحسن چوبدار در گفتگو با طبیب: بیمارستان 175 تخت فعال در بیمارستان فوق تخصصی کودکان حضرت علی اصغر (ع)/ آموزش دستیاران پزشکی در یازده رشته تخصصی

9883.mp3 دکتر فرهاد ابوالحسن چوبدار در گفتگو با طبیب: بیمارستان 175 تخت فعال در بیمارستان فوق تخصصی کودکان حضرت علی اصغر (ع)/ آموزش دستیاران پزشکی در یازده رشته تخصصی

کپی لینک کوتاه:
کلمات کلیدی
مدیر سیستم
خبرنگار:

مدیر سیستم

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید