دکتر مصطفی ده مرده ای؛ رییس بیمارستان سوانح سوختگی شهید مطهری در گفتگو با طبیب: 300 هزار مورد سوختگی سالانه در کشور/ ده درصد نیاز به بستری در بیمارستان دارند

9786.mp3 دکتر مصطفی ده مرده ای؛ رییس بیمارستان سوانح سوختگی شهید مطهری در گفتگو با طبیب: 300 هزار مورد سوختگی سالانه در کشور/ ده درصد نیاز به بستری در بیمارستان دارند

کپی لینک کوتاه:
کلمات کلیدی
مدیر سیستم
خبرنگار:

مدیر سیستم

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید