دکتر پازوکی در گفتگو با برنامه طبیب: طراحی دوره های آموزشی طب چاقی در دانشگاه علوم پزشکی ایران

8940.mp3 دکتر پازوکی در گفتگو با برنامه طبیب: طراحی دوره های آموزشی طب چاقی در دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر عبدالرضا پازوکی؛ رییس دانشگاه علوم پزشکی ایران در گفتگو با برنامه طبیب با اشاره به اهمیت پیشگیری در کاهش میزان چاقی در کشور، گفت: دوره های آموزشی طب چاقی در این دانشگاه طراحی شده است.

کپی لینک کوتاه:
کلمات کلیدی
مدیر سیستم
خبرنگار:

مدیر سیستم

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید