رییس دانشگاه علوم پزشکی ایران در گفتگو با طبیب: تکمیل بیمارستان سوانح سوختگی باب الحوائج کن در انتظار تامین بودجه است

9645.mp3 رییس دانشگاه علوم پزشکی ایران در گفتگو با طبیب: تکمیل بیمارستان سوانح سوختگی باب الحوائج کن در انتظار تامین بودجه است

کپی لینک کوتاه:
کلمات کلیدی
مدیر سیستم
خبرنگار:

مدیر سیستم

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید