آدرس : تهران، بزرگراه همت جنب برج میلاد، دانشگاه علوم پزشکی ایران

ایمیل : info@iums.ac.ir

تلفن : 86701-021

کدپستی : ۱۴۴۹۶۱۴۵۳۵