مأموریت های روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران:

 

1-اتخاذ سیاست واحد «ارتباط بامخاطبان» با راه اندازی سامانه های ارتباطی و بهره گیری از روش های علمی در کسب نظرات و دیدگاههای مردمی (افکار سنجی)

 

2-تمرکز فعالیت های اطلاع رسانی دانشگاه در روابط عمومی و پاسخگویی صادقانه شفاف و مستند باهدف تقویت ، توسعه و پیشرفت حوزه سلامت و تعامل سازنده با اصحاب رسانه

 

 3-تدوین تقویم مناسبتی دانشگاه و برنامه ریزی وهمکاری با واحدها ، انجمن ها وشوراهای دانشگاه به منظور بهره برداری از ظرفیت های موجود در وفاق و تحکیم مناسبات و فعالیت های اعضای دانشگاه وسایر مخاطبان

 

 4-ارائه طرح تاسیس موزه دانشگاه علوم پزشکی ایران به منظور معرفی فعالیت های علمی، تخصصی و آموزشی دانشگاه و معرفی مشاهیر ، طرح ها و پروژه های ملی وبین المللی و حفظ آثار و فعالیت های حوزه های مختلف دانشگاه

 

 5-برگزاری و نظارت بر حسن انجام نشست های خبری ، عمومی و داخلی ، همایش ها ونمایشگاه های دانشگاه ضمن توجه دقیق به استفاده صحیح وبهینه از بیت المال و منابع

 

6-هم افزایی با سایر دستگاه ها، جلب مشارکت و حمایت های بین بخشی و بهره مندی از ظرفیت های مختلف حاکمیت در جهت پیشبرد اهداف و سیاست های سلامت

 

7-شبکه سازی هوشمند روابط عمومی با بخش های تابعه دانشگاه و استفاده حداکثری از پتانسیل آنها

 

 8-ارتقاء سایت اطلاع رسانی و پورتال خبری دانشگاه و توسعه اطلاع رسانی فعالیت ها و اقدامات دانشگاه با راه اندازی خبرگزاری دانشگاه علوم پزشکی ایران ،بولتن داخلی وتولیدات چند رسانه ای در فضاهای نوین مجازی

 

9-ارتقاء و توسعه زیر ساخت های فن آورانه جدید برای بهره گیری هرچه بهتر از ابزارهای جدید و موثر در شبکه های علمی و اجتماعی علوم پزشکی

 

 10-تهیه کتاب سال دانشگاه متناسب بافعالیت های آماری و تصویری واحد ها