رویدادها

کارگاه مقدماتی کار با حیوانات آزمایشگاهی

کارگاه مقدماتی کار با حیوانات آزمایشگاهی

نگارش پروپوزال و مقالات علمی

نگارش پروپوزال و مقالات علمی

فناوری های توانبخشی

فناوری های توانبخشی

انجمن علوم اعصاب

انجمن علوم اعصاب

پویش ملی سلامت

پویش ملی سلامت

کنگره کنترل عفونت و استریلیزاسیون مواد و تجهیزات پزشکی

کنگره کنترل عفونت و استریلیزاسیون مواد و تجهیزات پزشکی

نهمین جشنواره آموزشی استاد پروانه وثوق

نهمین جشنواره آموزشی استاد پروانه وثوق