آخرین اخبار دانشگاه

برای اطلاع از آخرین اخبار به پورتال خبری دانشگاه علوم پزشکی ایران مراجعه کنید.

دانشکده‌ها

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران در یازده دانشکده بهداشت،پرستاری و مامایی، پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی، دندانپزشکی، طب ایرانی، علوم توانبخشی، علوم رفتاری و سلامت روان، فناوری های نوین پزشکی و مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی تحصیل می کنند.

بیمارستان ها

شبکه های بهداشت و درمان

مراکز تحقیقاتی، پژوهشکده ها، کتابخانه مرکزی، علم سنجی، کتب و انتشارات و نشریات دانشگاه

بیشتر
مراکز تحقیقاتی، پژوهشکده ها، کتابخانه مرکزی، علم سنجی، کتب و انتشارات و نشریات دانشگاه
aboutus__img